Newyddion: Tachwedd 2018

Cefnogi Cynllun Enwogion Race Council Wales

Mae Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas yn falch o gael cefnogi Cynllun Enwogion Race Council Wales. Amcan y prosiect yw dathlu amrywiaeth drwy danlinellu llwyddiannau a chyfraniadau pobl dduon i hanes a diwylliant lleol a chenedlaethol.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Tachwedd 2018

Ysgol yn dathlu Gŵyl Gwyddorau Cymdeithas

Hoffai'r Ysgol longyfarch yr holl staff a myfyrwyr a oedd yn rhan o Ŵyl ESRC Gwyddorau Cymdeithas. 

Dyddiad cyhoeddi: 28 Tachwedd 2018

'Bangor researchers mark First World War Centenary'

Tim Jones, one of our Archaeology MA students, has recently filmed a short documentary for Sky News. 

Dyddiad cyhoeddi: 14 Tachwedd 2018

Prifysgol i atal y dirywiad yn nifer athrawon Addysg Grefyddol

Mae Prifysgol Bangor yn cyfrannu at gynyddu’r nifer o athrawon sydd ar gael i ddysgu Addysg Grefyddol ac at wella’r adnoddau dysgu sydd ar gael i athrawon a disgyblion.

Mae’r pwnc wedi bod yn wynebu argyfwng yn y blynyddoedd diweddar, gydag athrawon yn teimlo nad ydynt yn gymwys i ddysgu cwricwla TGAU a Lefel A, gan iddo wynebu sawl newid yn ddiweddar. Ar yr un pryd, nid yw’r niferoedd sydd yn cael eu recriwtio o blith graddedigion newydd yn cwrdd â’r galw am athrawon newydd i ddysgu’r pwnc.

Bydd project newydd tair blynedd o hyd yn Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas y Brifysgol yn casglu ynghyd adnoddau dysgu a’u dosbarthu at ddefnydd athrawon a disgyblion, ac yn cynhyrchu rhai o’r newydd yn ogystal. Bydd hefyd yn annog myfyrwyr presennol i ystyried gyrfa fel athrawon Addysg Grefyddol.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Tachwedd 2018

Marwolaeth Dr Owen E Evans

Gyda’r cydymdeimlad dyfnaf y mae’r Ysgol Hanes, Athroniaeth, a Gwyddorau Cymdeithas yn nodi marwolaeth y Parch Ddr Owen E Evans.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Tachwedd 2018

‘Welsh Women’s response to the First World War’

Eleni, bydd Elin Jones AC, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn croesawu Dr Dinah Evans a fydd yn traddodi’r Ddarlith Goffa ar Ymateb Menywod Cymru i'r Rhyfel Byd Cyntaf'. Yn dilyn y ddarlith, bydd sesiwn Holi ac Ateb dan gadeiryddiaeth Dr Elin Royles ac yna derbyniad byr a chyfle i weld arddangosfeydd yn yr Oriel.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Tachwedd 2018