Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Polisi Diogelwch Coleg y Gwyddorau Dynol

Mae Polisi Diogelwch Coleg y Gwyddorau Dynol (CGD) yn ategu Polisi Iechyd a Diogelwch y Brifysgol ac yn diffinio'r safonau iechyd a diogelwch dylid eu mabwysiadau 

Mae gan y Brifysgol ddyletswydd tuag at bob aelod staff, yn unigol a chyda’i gilydd, ac mae gennym ddyletswydd hefyd tuag at ein gilydd a thuag at ein hunain.  Fel aelod staff rydych yn allweddol i lwyddiant neu aflwyddiant y sefydliad ac i’w ymrwymiad i sicrhau nad yw pobl yn mynd yn sâl neu’n cael eu niweidio o ganlyniad i’r hyn mae’n ei wneud neu sut y mae’n ei wneud.

Gweler isod ddolen i'r Llawlyfrau Iechyd a Diogelwch Staff. Mae'r Llawlyfrau yn rhoi gwybodaeth ddefnyddiol ar sicrhau eich iechyd, diogelwch a lles wrth weithio yn y Brifysgol