Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Asesiadau Effaith a Monitro

Yma cewch wybodaeth i’ch helpu i gwblhau Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb, mae hyn yn cynnwys y ffurflen Asesu Effaith ar Gydraddoldeb a chyflwyniad Panopto sy’n eich tywys trwy sut i lenwi’r ffurflen.

Dylai Asesiadau Effaith ar Gydraddoldeb ffurfio rhan o unrhyw bolisi neu arfer newydd a chael eu cyflwyno mor gynnar ag ystyriaethau eraill megis risg, cyllideb neu iechyd a diogelwch.

Cysylltwch â’r Swyddog Cydraddoldeb mewn Adnoddau Dynol os oes angen mwy o gyngor arnoch o.g.y.dd. n.blackwell@bangor.ac.uk