Croeso i Adnoddau Dynol

Datganiad cenhadaeth adrannol Adnoddau Dynol yw cefnogi'r Brifysgol i wireddu ei hamcanion busnes strategol trwy roi i gleientau wasanaeth uchel ei ansawdd a chynhwysfawr sy'n gwella'n barhaus.

Oriau Agored Adnoddau Dynol:  9:15 y.b. – 4.00 y.p.  Dydd Llun – Dydd Gwener

Nodau Strategol

Bwriad y Strategaeth Adnoddau Dynol ym Mhrifysgol Bangor yw bod yn sail i'r cynllun strategol "Adeiladu ar Lwyddiant" 2015-2020. Mae'r strategaeth hon yn cefnogi llwyddiannau parhaus y brifysgol "i fod y gorau y gallwn fod", drwy ddarparu:

  • Addysg a phrofiad rhagorol i fyfyrwyr lle cefnogir addysgu a dysgu seiliedig ar ymchwil gan ddulliau arloesol o gyflwyno ac asesu, ethos ofalgar, ymdeimlad cryf o gymuned a chyfoeth o weithgareddau allgyrsiol.
  • Amgylchedd lle mae gan y gymuned ymchwil y cyfle gorau i ffynnu ar bob lefel, gan gefnogi 'pinaclau rhagoriaeth' a meithrin meysydd ymchwil newydd.
  • Datblygu ein henw da rhyngwladol a rhoi i fyfyrwyr yr arbenigedd rhyng-ddiwylliannol sy'n angenrheidiol yn yr economi fyd-eang.
  • Parhau i gyfrannu at ddiwylliant ac economi Cymru a hybu'r iaith Gymraeg.

Cliciwch yma i weld y Nodau Strategol ar gyfer y cyfnod 2016 - 2020.

Hysbysiad Preifatrwydd Data Staff

Cliciwch yma i weld Hysbysiad Preifatrwydd Data Staff Prifysgol Bangor