Cynllun Cydraddoldeb Strategol

 

Gweler isod y Cynllun Cydraddoldeb Strategol a'r Cynllun Gweithredu:

Llythyr yr Is-ganghellor

Cynllun Cydraddoldeb Strategol

Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb