Corau a Cherddorfeydd

Delwedd yn dangos cerddorfa symffoni a Chorws y BrifysgolCorws Symffoni'r Brifysgol

Mae Corws Symffoni Prifysgol Bangor yn gôr newydd i fyfyrwyr a staff o bob rhan o’r Brifysgol. Mae’n cynlluniau ar gyfer tymor 2018-19 yn cynnwys ystod eang o gerddoriaeth glasurol, gan gynnwys perfformiadau o’r Ffantasi Corawl gan Beethoven a Dioddefaint yn ôl Sant Mathew gan Bach gyda Cherddorfa Symffoni’r Brifysgol.

Mae canu yn iachus a chynhyrfiol, ac mae’n ymarferion yn cynnig cyfle gwych i wneud cyfeillion newydd. Mae croeso i bob myfyriwr, aelod staff a graddedig diweddar, pa un a ydych wedi canu mewn côr o’r blaen neu beidio. Nid oes clyweliadau.

Cynhelir ymarferion bob nos Fercher am 7.30 yn Neuadd Prichard-Jones. Ymunwch â ni yn yr ymarfer cyntaf ar nos Fercher yr Wythnos Groeso (19 Medi), ac wedyn â pharti caws a gwin am ddim. Gellwch lawrlwytho ffurflen gais trwy glicio yma. Fel rheol, mae’n bosibl ymuno â’r Corws yn hwyrach yn y flwyddyn; cysylltwch â’r Athro Chris Collins am fwy o wybodaeth.

Delwedd yn dangos chwareuwyr cello'r BrifysgolCerddorfa Symffoni'r Brifysgol

Mae Corws Symffoni Prifysgol Bangor yn gôr newydd i fyfyrwyr a staff o bob rhan o’r Brifysgol. Mae’n cynlluniau ar gyfer tymor 2018-19 yn cynnwys ystod eang o gerddoriaeth glasurol, gan gynnwys perfformiadau o’r Ffantasi Corawl gan Beethoven a Dioddefaint yn ôl Sant Mathew gan Bach gyda Cherddorfa Symffoni’r Brifysgol.

Mae canu yn iachus a chynhyrfiol, ac mae’n ymarferion yn cynnig cyfle gwych i wneud cyfeillion newydd. Mae croeso i bob myfyriwr, aelod staff a graddedig diweddar, pa un a ydych wedi canu mewn côr o’r blaen neu beidio. Nid oes clyweliadau.

Cynhelir ymarferion bob nos Fercher am 7.30 yn Neuadd Prichard-Jones. Ymunwch â ni yn yr ymarfer cyntaf ar nos Fercher yr Wythnos Groeso (19 Medi), ac wedyn â pharti caws a gwin am ddim. Gellwch lawrlwytho ffurflen gais trwy glicio yma. Fel rheol, mae’n bosibl ymuno â’r Corws yn hwyrach yn y flwyddyn; cysylltwch â’r Athro Chris Collins am fwy o wybodaeth.

Llun o'r Cor SiambrCôr Siambr y Brifysgol

Mae Côr Siambr y Brifysgol yn grŵp bach o ryw 24 o gantorion, sydd wedi’u dewis trwy glyweliad. Mae’r Côr yn perfformio cerddoriaeth o’r oesoedd canol hyd at presennol, ac yn cynnal cyngherddau rheolaidd ym Mangor ac mewn lleoliadau eraill. Cynhelir ymarferion bob Nos Fercher am 7.30 yn yr adeilad Cerddoriaeth.

Cynhelir clyweliadau ar gyfer y Côr Siambr ddydd Sadwrn 22 Medi. Gellwch lawrlwytho ffurflen gais trwy glicio yma.

Fel rheol, mae’n bosibl ymuno â’r Corws yn hwyrach yn y flwyddyn; cysylltwch â Mr Stephen Rees am fwy o wybodaeth.

Ensemblau arbenigol

Mae’r Ysgol Cerddoriaeth yn gweithredu nifer o ensemblau arbenigol hefyd, gan gynnwys grŵp opera, ensemble cerddoriaeth gynnar, ac ensemble cerddoriaeth newydd. Os hoffech ddatgan diddordeb mewn cymryd rhan mewn unrhyw o’r ensemblau hyn, cysylltwch â’r Athro Chris Collins.

Y Gymdeithas Gerdd

Cymdeithas o fyfyrwyr yw’r Gymdeithas Gerdd, sy’n cynnal gweithgareddau trwy gydol y flwyddyn, yn cynnwys cerddorfa (ymarferion bob nos Wener am 7.30), côr (ymarferion bob nos Fawrth am 7.30), cyngherddau awr ginio a gyda’r nos, a llawer o ddigwyddiadau cymdeithasol. Mae aelodaeth yn agored heb angen clyweliadau, ac mae gwahoddiad cynnes ichi ddod draw i’r ymarferion agored yn ystod yr Wythnos Groeso. Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan y Gymdeithas Gerdd.

Ensemblau eraill ar gyfer myfyrwyr

Mae cymdeithasau eraill sy’n ymgysylltiedig ag Undeb y Myfyrwyr yn cynnwys y Band Cyngerdd, y Band Pres, y Band Jas, Cerddorfa Linynnol, Cymdeithas Cerddoriaeth Fwy a Bandiau, cymdeithas theatr gerdd (SODA), y Gymdeithas Ffilm, Cymdeithas y Werin (Cadi Ha), Cymdeithas y Ddrama Gymraeg, dwy gymdeithas ddrama iaith Saesneg (BEDS a ROSTRA), y Gymdeithas Syrcas (Cirque du Soc), a’r Gymdeithas Ddawns – ynghyd â llawer mwy! Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Undeb y Myfyrwyr, neu ymwelwch â stondinau’r cymdeithasau yn Serendipity ar ddyddiau Mawrth ac Iau yr Wythnos Groeso.

Dyfarnwyd Pwyntiau Profiad Gwobr Cyflogadwyedd Bangor am gyfranogiad i’r ensembles hyn i gyd.

Cyfleoedd performio i’r cymuned lleol

Mae Côr ar y Bryn yn gôr SATB newydd ar gyfer pawb. Mae’n ymarfer pob nos Fercher am 7.30 yn adeilad Cerddoriaeth y Brifysgol. Mae’r côr yn ymuno â Chorws Symffoni’r Brifysgol ar gyfer digwyddiadau mawr. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Mae Cerddorfa Gymuned Prifysgol Bangor yn cyfarfod wyth gwaith y flwyddyn ar gyfer diwrnod llawn o ymarfer cerddorfaol. Mae croeso i offerynwyr o bob safon ymuno â’r Gerddorfa. Bydd mwy o wybodaeth ar gael yn fuan.

Mae croeso i’r offerynwyr lleol gorau gael clyweliad ar gyfer lle yng Ngherddorfa Symffoni’r Brifysgol hefyd (gweler uchod).