Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Corau a Cherddorfeydd

Delwedd yn dangos cerddorfa symffoni a Chorws y BrifysgolCorws Symffoni'r Brifysgol

Os rydych yn mwynhau canu, byddwch eisiau ymuno â Chorws Symffoni Prifysgol Bangor. Côr mawr SATB yw’r Corws, gydag aelodaeth sydd yn cynnwys myfyrwyr o bob rhan o’r Brifysgol, ynghyd â staff a’r cantorion gorau o’r gymuned leol. Mae’n cynlluniau ar gyfer tymor 2019-20 yn cynnwys ystod eang o gerddoriaeth glasurol, gan gynnwys cyngerdd Nadolig yn nhre gaerog Conwy, a pherfformiad ar raddfa fawr o Requiem Mozart gyda Cherddorfa Symffoni’r Brifysgol.

Mae canu yn iachus a chynhyrfiol, ac mae’n ymarferion yn cynnig cyfle gwych i wneud cyfeillion newydd. Mae croeso i bob myfyriwr, aelod staff a graddedig diweddar, pa un a ydych wedi canu mewn côr o’r blaen neu beidio. Nid oes clyweliadau.

Cynhelir ymarferion bob nos Fercher am 7.30 yn Neuadd Prichard-Jones. Gwahoddir myfyrwyr a staff i ymuno â ni ar gyfer ymarfer agored ar nos Fercher yr Wythnos Groeso (18 Medi), ac wedyn â pharti caws a gwin am ddim. Gwahoddir aelodau’r gymuned leol i ymuno â ni ar gyfer y ymarfer llawn cyntaf ar yr un amser yr wythnos wedyn (25 Medi). Fel rheol, mae’n bosibl ymuno â’r Corws yn hwyrach yn y flwyddyn; cysylltwch â Bethan Brown am fwy o wybodaeth.

Bydd ffurflen gais ar gael yma.

Delwedd yn dangos chwareuwyr cello'r BrifysgolCerddorfa Symffoni'r Brifysgol

Cerddorfa Symffoni Prifysgol Bangor yw prif gerddorfa faint-lawn gogledd-orllewin Cymru, a’i haelodaeth yn dod o blith myfyrwyr a staff ar draws y Brifysgol, ynghyd ag offerynwyr gorau’r ardal. Mae’r Gerddorfa yn ymarfer bob nos Lun am 7.30 yn Neuadd Prichard-Jones. Mae gweithiau y byddwn yn eu perfformio yn nhymor 2019-20 yn cynnwys Concerto i Gerddorfa gan Bartók, Francesca da Rimini gan Tchaikovsky, Symffoni Rhif 40 a Requiem Mozart, a gweithiau gan ddwy gyfansoddwraig adnabyddus o’r 19fed ganrif: Amanda Meier ac Amy Beach.

Os hoffech gael clyweliad ar gyfer lle yn y Gerddorfa Symffoni, dewch â’ch offeryn i’r ymarfer agored am 7.30pm nos Iau yr Wythnos Groeso (19 Medi) yn Neuadd Prichard-Jones, pryd y pennir amseroedd clyweliadau ar gyfer y dydd Sadwrn wedyn. Weithiau mae’n bosibl ymuno â’r Gerddorfa yn hwyrach yn y flwyddyn. Gellwch holi am leoedd gwag i Bethan Brown.

Bydd ffurflen gais ar gael yma.

Llun o'r Cor SiambrCôr Siambr y Brifysgol

Mae Côr Siambr y Brifysgol yn grŵp bach o ryw 24 o gantorion, sydd wedi’u dewis trwy glyweliad. Mae’r Côr yn perfformio cerddoriaeth o’r oesoedd canol hyd at presennol, ac yn cynnal cyngherddau rheolaidd ym Mangor ac mewn lleoliadau eraill. Cynhelir ymarferion bob nos Fercher am 7.30 yn yr adeilad Cerddoriaeth. Gwahoddir myfyrwr â diddordeb mewn ymuno â’r Côr Siambr ddod i’r ymarfer corawl agored ar nos Fercher yr Wythnos Groeso (18 Medi), am 7.30 yn Neuadd Prichard-Jones.

Gweler eu perfformiad o All That’s Past ac Yr Arglwydd yw fy Mugail yn ystod y Cyngerdd Gala yn 2019.

Cynhelir clyweliadau ar gyfer y Côr Siambr Ddydd Gwener 20 Medi.

Bydd ffurflen gais ar gael yma.

Ensemblau arbenigol

Mae’r Ysgol Cerddoriaeth yn gweithredu nifer o ensemblau arbenigol hefyd, gan gynnwys grŵp opera, ensemble cerddoriaeth gynnar, ac ensemble cerddoriaeth newydd. Os hoffech ddatgan diddordeb mewn cymryd rhan mewn unrhyw o’r ensemblau hyn, cysylltwch â Bethan Brown.

Y Gymdeithas Gerdd

Cymdeithas o fyfyrwyr yw’r Gymdeithas Gerdd, sy’n cynnal gweithgareddau trwy gydol y flwyddyn, yn cynnwys cerddorfa (ymarferion bob nos Wener am 7.30), côr (ymarferion bob nos Fawrth am 7.30), cyngherddau awr ginio a gyda’r nos, a llawer o ddigwyddiadau cymdeithasol. Mae aelodaeth yn agored heb angen clyweliadau, ac mae gwahoddiad cynnes ichi ddod draw i’r ymarferion agored yn ystod yr Wythnos Groeso. Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan y wefan y Gymdeithas Gerdd.

Ensemblau eraill ar gyfer myfyrwyr

Mae cymdeithasau eraill sy’n ymgysylltiedig ag Undeb y Myfyrwyr yn cynnwys y Band Cyngerdd, y Band Pres, y Band Jas, Cerddorfa Linynnol, cymdeithas theatr gerdd (SODA), côr iaith Gymraeg (Aelwyd JMJ), y Gymdeithas Acapella, y Gymdeithas Ffilm, Cymdeithas y Werin (Cadi Ha), cymdeithas ddrama a llenyddiaeth Gymraeg (Cymdeithas John Gwilym Jones), dwy gymdeithas ddrama iaith Saesneg (BEDS a ROSTRA), y Gymdeithas Syrcas (Cirque du Soc), a chymdeithas ddawns (BU Dance) – ynghyd â llawer mwy! Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Undeb y Myfyrwyr, neu ymwelwch â stondinau’r cymdeithasau yn Serendipity ar Ddydd Mercher yr Wythnos Groeso.

Nodir: Dyfarnwyd Pwyntiau Profiad Gwobr Cyflogadwyedd Bangor am gyfranogiad i’r ensembles hyn i gyd.

Cyfleoedd performio i’r cymuned lleol

Mae croeso i gantorion ymuno â Chorws Symffoni’r Brifysgol am ffi isel. Gweler uchod am fwy o wybodaeth a dolen i’r ffurflen gais.

Mae Cerddorfa Gymuned Prifysgol Bangor yn cyfarfod wyth gwaith y flwyddyn ar gyfer diwrnod llawn o ymarfer cerddorfaol. Mae croeso i offerynwyr o bob safon ymuno â’r Gerddorfa. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn Siop Arlein Prifysgol Bangor yma.

Mae croeso i’r offerynwyr lleol gorau gael clyweliad ar gyfer lle yng Ngherddorfa Symffoni’r Brifysgol (gweler uchod).