Corau a Cherddorfeydd

Delwedd yn dangos cerddorfa symffoni a Chorws y BrifysgolCorws Prifysgol Bangor

Mae Corws y Brifysgol yn gôr cymysg mawr o fyfyrwyr a staff o bob rhan o’r Brifysgol, a hefyd yn cynnwys cantorion o’r gymuned leol. Yn nhymor 2017-18, byddwn yn rhoi tri chyngerdd gyda Cherddorfa Symffoni’r Brifysgol, yn perfformio Gloria Poulenc a’r Creu gan Haydn.

Mae canu yn iachus a chynhyrfiol, ac mae’n ymarferion yn cynnig cyfle gwych i wneud cyfeillion newydd. Mae croeso i bob myfyriwr, pa un a ydych wedi canu mewn côr o’r blaen neu beidio. Nid oes clyweliadau.
Cynhelir ymarferion bob nos Fercher am 7.30 yn Neuadd Prichard-Jones. Ymunwch â ni yn yr ymarfer cyntaf ar nos Fercher yr Wythnos Groeso (20 Medi), ac wedyn â pharti caws a gwin am ddim ar gyfer aelodau hen a newydd. Gellwch lawrlwytho ffurflen gais trwy glicio yma. Fel rheol, mae’n bosibl ymuno â’r Corws yn hwyrach yn y flwyddyn; cysylltwch â’r Athro Chris Collins am fwy o wybodaeth.

Delwedd yn dangos chwareuwyr cello'r BrifysgolCerddorfa Symffoni Prifysgol Bangor

Cerddorfa Symffoni’r Brifysgol yw prif gerddorfa faint-lawn Gogledd Cymru, a’i haelodaeth yn dod o blith myfyrwyr a staff ar draws y Brifysgol, ynghyd ag offerynwyr gorau’r ardal. Mae’r Gerddorfa yn ymarfer bob nos Lun am 7.30 yn Neuadd Prichard-Jones. Mae gweithiau y byddwn yn eu perfformio yn nhymor 2017-18 yn cynnwys Concerto Piano i’r Llaw Chwith gan Ravel (gyda Iwan Llewelyn-Jones), Lluniau mewn Arddangosfa gan Mussorgsky, Ballads gan Grace Williams, a Chweched Symffoni Sibelius, ynghyd â llawer mwy.

Os hoffech gael clyweliad ar gyfer lle yn y Gerddorfa Symffoni, dewch â’ch offeryn i’r ymarfer agored am 7.30pm nos Iau yr Wythnos Groeso (21 Medi) yn Neuadd Prichard-Jones, pryd y pennir amseroedd clyweliadau ar gyfer y dydd Sadwrn wedyn. Cliciwch yma i lawrlwytho mwy o wybodaeth a ffurflen cais. Cynhelir yr ymarfer agored ar y cyd â Cherddorfa’r Gymdeithas Gerdd nad oed dim clyweliadau ar ei chyfer; gweler isod; gweler isod.
Weithiau mae’n bosibl ymuno â’r Gerddorfa yn hwyrach yn y flwyddyn. Gellwch holi am leoedd gwag i’r Athro Chris Collins.

Llun o'r Cor SiambrCôr Siambr Prifysgol Bangor

Mae Côr Siambr y Brifysgol yn grŵp bach o ryw 20-30 o gantorion, sydd wedi’u dewis trwy glyweliad. Mae’r Côr yn perfformio cerddoriaeth o’r oesoedd canol hyd at presennol, ac yn cynnal cyngherddau rheolaidd ym Mangor ac mewn lleoliadau eraill. Mae cynlluniau ar gyfer tymor 2016-17 yn cynnwys cyngerdd ym Miwmares i goffáu Rhyfel Byd Cyntaf, ynghyd â chyngherddau ym Mangor a thu hwnt.

Cynhelir clyweliadau ar gyfer y Côr Siambr ddydd Gwener 25 Medi yng Ngartherwen, canolfan ymarfer newydd yr Ysgol Cerddoriaeth. Gellwch lawrlwytho ffurflen gais trwy glicio yma.

Fel rheol, mae’n bosibl ymuno â’r Corws yn hwyrach yn y flwyddyn; cysylltwch â Mr Stephen Rees am fwy o wybodaeth.

Ensemblau arbenigol

Mae’r Ysgol Cerddoriaeth a'r Cyfryngau yn gweithredu nifer o ensemblau arbenigol hefyd, gan gynnwys grŵp opera, ensemble cerddoriaeth gynnar, ac ensemble cerddoriaeth newydd. Os hoffech ddatgan diddordeb mewn cymryd rhan mewn unrhyw o’r ensemblau hyn, cysylltwch â’r Athro Chris Collins.

Y Gymdeithas Gerdd

Cymdeithas o fyfyrwyr yw’r Gymdeithas Gerdd, sy’n cynnal gweithgareddau trwy gydol y flwyddyn, yn cynnwys cerddorfa (ymarferion bob nos Fawrth am 7.30), côr (ymarferion bob nos Wener am 7.30) cyngherddau awr ginio a gyda’r nos, a llawer o ddigwyddiadau cymdeithasol. Mae aelodaeth yn agored heb angen clyweliadau, ac mae gwahoddiad cynnes ichi ddod draw i’r ymarferion agored yn ystod yr Wythnos Groeso. Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan y Gymdeithas Gerdd.

Ensemblau eraill

Mae cymdeithasau eraill sy’n ymgysylltiedig ag Undeb y Myfyrwyr yn cynnwys Band Cyngerdd Prifysgol Bangor, Band Pres Prifysgol Bangor, Band Jas Prifysgol Bangor, Cerddorfa Linynnol Prifysgol Bangor, SODA (cymdeithas theatr gerdd), a Chymdeithas Gwerin. Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Undeb y Myfyrwyr, neu ymwelwch â stondinau’r cymdeithasau yn Serendipity ar ddyddiau Mawrth ac Iau yr Wythnos Groeso.

Dyfarnwyd Pwyntiau Profiad Gwobr Cyflogadwyedd Bangor am gyfranogiad i’r ensembles hyn i gyd.