Gwobr Cyflogadwyedd Bangor

“Does dim llawer o bobl yn cerdded mewn i’w swydd perffaith yn syth ar ol graddio –beth sy’n bwysig yw llywio eich cwrs tuag at beth hoffech ei wneud. Dwi’n meddwl fod gwneud GCB yn wych- bydd hyn yn siwr o ddatblygu eich CV a’ch cyflogadwyedd ac mae’n agwedd dda i’w gymryd.”

George Buckley, Prif Economydd Prydain ar gyfer Deutsche Bank, graddiodd o Fangor yn 1991  

“Mae gan GCB y potensial i helpu myfyrwyr i sefyll allan; drwy gyfuno y Wobr, eu profiadau a’u llwyddiannau academaidd, dylent fod o fewn gafael i’w swydd delfrydol”

Matt Wells, Prif Weithredwr Outlook Expeditions

Ym Mhrifysgol Bangor, rydym wedi ymrwymo i wella rhagolygon cyflogadwyedd tymor hir ein graddedigion. Sefydlwyd Gwobr Cyflogadwyedd Bangor yn 2010, ac mae’n cynnig cyfleoedd rhad ac am ddim i ddatblygu’r sgiliau a phrofiadau hynny sy’n ddelfrydol i gyflogwyr wedi ei seilio ar ymchwil diweddar. Mae’r rhai sy’n graddio efo GCB yn derbyn tystysgrif, trawsgrifiad a gwiriad swyddogol o’u gweithgareddau all-gyrsiol gan Brifysgol Bangor fel eu bod efo tystiolaeth gadarn o’u llwyddiannau. Mae GCB hefyd yn cynnig:

  • Hyfforddiant proffesiynol rhad ac am ddim a gweithdai sgiliau.
  • Cyfleoedd am interniaethau taladwy o fewn y Brifysgol.
  • Gwybodaeth, darpariaeth a cyfle i ymarfer ar gyfer ceisiadau swyddi a chyfweliadau lefel graddedig.
  • Mynediad i feddalwedd gyrfaol ar-lein ac ymarferion profion rhesymu.
  • Cymorth i ddatblygu portffolio sgiliau a thystiolaeth ar gyfer cyflogwyr.

A llawer mwy! Porwch ein gwefan am fwy o wybodaeth am sut y gall GCB eich helpu.

Mwy o wybodaeth ar gyfer:

 

“Roeddwn yn meddwl ei fod yn syniad da cymryd rhan yn GCB gan ei fod yn golygu fod sefydliad uchel ei barch yn atgyfnerthu’r ffaith fy mod yn gyflogadwy, sy’n oll-bwysig pan yn gwenud ceisiadau am swyddi”

Mike Perrins, wedi graddio yn 2013 mewn Seicoleg ac wedi cwblhau GCB

Pwy allai gysylltu efo?

John Jackson,
Rheolwr GCB
est: 3583
j.jackson@bangor.ac.uk 
Mari Roberts,
Cydlynydd GCB
est: 8793
mari.roberts@bangor.ac.uk
 
Clare Brass,
Cydlynydd GCB
est:2115
c.l.brass@bangor.ac.uk