Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Archif Newyddion

Archif Newyddion: Chwefror 2012

Dylunio’r Car 1000 milltir yr awr

Bangor University are hosting a public lecture as part of the Learned Society of Wales’ Frontiers series at 6pm on 7th March at the School of Electronic Engineering’s Main Lecture Theatre.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Chwefror 2012

Bron iawn hanner yr oedolion sy’n dioddef o iselder wedi cael eu pwl cyntaf yn ystod eu harddegau

Mae astudiaeth newydd gan seicolegwyr ymchwil ym Mhrifysgol Bangor a Phrifysgol Rhydychen yn dangos bod hanner yr oedolion sy'n dioddef o iselder clinigol wedi cael eu pwl cyntaf o iselder yn ystod eu harddegau.  Yn wir, yr oedran mwyaf cyffredin i bobl ddioddef o iselder am y tro cyntaf yw rhwng 13-15 mlwydd oed.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Chwefror 2012

Gwaith arloesol Prifysgol yn cael ei amlygu wrth lansio’r fersiwn ar-lein o Geiriadur yr Academi

The pioneering work of the Language Technologies Unit at Canolfan Bedwyr will be highlighted as the Welsh Language Board launches an online version of Geiriadur yr Academi, the Welsh Academy English-Welsh Dictionary.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Chwefror 2012

Prifysgol Bangor yn cyhoeddi Cyngerdd Bryn Terfel – Tocynnau nawr ar werth

Mae Bryn Terfel wedi cyhoeddi manylion cyngerdd arbennig gyda derbynnwyr ei ymddiriedolaeth ym Mhrifysgol Bangor ym mis Mai i ddathlu canmlwyddiant Neuadd Prichard-Jones. Daeth y cyhoeddiad ar y diwrnod pan dderbyniodd Bryn Terfel Doethuriaeth er Anrhydedd am ei gyfraniad i Gerddoriaeth gan y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Chwefror 2012

Seren Opera Rhyngwladol yn derbynanrhydedd gan Brifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi gwobrwyo’r seren opera rhyngwladol, Bryn Terfel CBE, gyda Doethuriaeth er Anrhydedd am ei gyfraniad i gerddoriaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Chwefror 2012

A yw pobol yn cael eu geni’n brynwyr ynteu eu gwneud yn brynwyr?

A yw pobol yn cael eu geni’n brynwyr ynteu eu gwneud yn brynwyr?

A yw pobl  yn cael eu denu at yrfa mewn prynu oherwydd eu sgiliau neu eu tueddfryd? Pa nodwedd yw’r pwysicaf ar gyfer prynwr: deallusrwydd emosiynol neu IQ?

Dyddiad cyhoeddi: 27 Chwefror 2012

Rhywbeth at ddant pawb yn ystod Ail Ŵyl Wyddoniaeth Prifysgol Bangor

Rhywbeth at ddant pawb yn ystod Ail Ŵyl Wyddoniaeth Prifysgol Bangor  

Gwyddoniaeth Wyllt, y byd microsgopig, graddfeydd amser daearegol,  ddigwyddiadau ‘cyfle i gyffwrdd’ a darlithoedd - mae ‘na rywbeth i ddiddanu a diddori pawb yn ystod ail Ŵyl Wyddoniaeth Prifysgol Bangor. Mae digwyddiadau’r Ŵyl mewn lleoliadau amrywiol rhwng 7-18 Mawrth 2012 ac maent yn  rhad ac am ddim i’w fynychu.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Chwefror 2012

Sefydlu cysylltiadau gyda Japan mewn meddyginiaethau wedi’u personoli

Sefydlu cysylltiadau gyda Japan mewn meddyginiaethau wedi’u personoli

Roedd yr Athro Dyfrig Hughes, cyd gyfarwyddwr y Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau, ymhlith 7 o’r DU a wahoddwyd gan Lysgenhadaeth Prydain yn Tokyo i gymryd rhan mewn gweithdy ar feddyginiaethau wedi'u personoli.  Trefnwyd y gweithdy gan adran Gwyddoniaeth ac Arloesi y Llysgenhadaeth gyda chefnogaeth Cronfa Partneriaeth Fyd-eang Llywodraeth y DU. Amcan y gweithdy oedd atgyfnerthu'r cydweithio rhwng y DU a Japan i sefydlu cysylltiadau cynaliadwy tymor hir mewn ymchwil a datblygu ym maes gwyddoniaeth ac arloesi.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Chwefror 2012

Ffilm Fud yn ennill yn yr Oscars

 Ar ôl trafod yr enwebiadau Oscar am y ffilm The Artist yr wythnos ddiwethaf, yma mae Dr Jonathan Ervine o’r Ysgol Ieithoedd Modern yn rhannu ei farn am lwyddiannau nos Sul.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Chwefror 2012

Astudiaeth yn edrych ar nifer ymweliadau â Meddyg Teulu cyn y caiff cleifion canser eu cyfeirio at arbenigwyr

Astudiaeth yn edrych ar nifer ymweliadau â Meddyg Teulu cyn y caiff cleifion canser eu cyfeirio at arbenigwyr 

Mae gwybodaeth am gleifion yn dangos mai ymysg merched, pobl ifanc, lleiafrifoedd ethnig a phobl gyda chanserau llai cyffredin y ceir y nifer uchaf o ymweliadau cyn-gyfeirio 

Dyddiad cyhoeddi: 24 Chwefror 2012

A fydd ffilm fud yn ennill Oscar?

Mae Dr Jonathan Ervine yn aelod staff academaidd yn yr Ysgol Ieithoedd Modern ac yn arbenigwr ar ffilmiau Ffrangeg a sinema. Yma mae'n rhannu ei farn am y ffilm a enwebwyd am wobr Oscar, The Artist.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Chwefror 2012

Bangor yn fuddugol yn yr Eisteddfod Rhyng-Golegol

Bu myfyrwyr Cymraeg o brifysgolion Cymru’n mwynhau penwythnos o gystadlu a chymdeithasu yn yr Eisteddfod Rhyng-Golegol a gynhaliwyd ym Mangor dros y penwythnos ( 17-19 Chwefror).

Dyddiad cyhoeddi: 20 Chwefror 2012

Diwrnod Rhyngwladol Mamiaith

Mae’r Ysgol Ieithoedd Modern yn nodi pwysigrwydd y famiaith ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol Mamiaith. Gwyliwch eu fideo.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Chwefror 2012

Diwrnod Sinema Siapan

Bydd cyfle i ffans weld dwy ffilm unigryw ar ddydd Sadwrn 25 Chwefror fel rhan o Ddiwrnod Sinema Siapan gyntaf Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Chwefror 2012

Edrych i mewn i ymennydd dawnsiwr

Daw dawns a seicoleg ynghyd ym Mhrifysgol Bangor yr wythnos hon. Mewn darn cyffrous o ymchwil sy’n croesi ffiniau, bydd Dr. Emily Cross, seicolegydd ym Mhrifysgol Bangor, yn gweithio gyda’r dawnsiwr cyfoes o fri rhyngwladol, Riley Watts, i astudio’r hyn sy’n digwydd yn ein hymenyddiau pan fyddwn yn gwylio symudiadau cymhleth.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Chwefror 2012

Grwpiau trafod a gemau geiriau o fudd i bobl â dementia

Gall gweithgareddau mor syml â grwpiau trafod strwythuredig a gemau geiriau fod o les i gof a meddwl pobl sydd â chlefyd Alzheimer neu ddementia, yn ôl adolygiad systematig dan arweiniad yr Athro Bob Woods, Canolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia Cymru ym Mhrifysgol Bangor. Canfu’r adolygiad hefyd bod lles y bobl dan sylw yn cynyddu o ganlyniad.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Chwefror 2012

Profiad gwaith yn magu gwreiddiau gyda Go Wales

Cafodd cyn-fyfyriwr o Brifysgol Bangor gyfle i fod yn rhan o’r cynllun gwerthfawr GO Wales yn ddiweddar gan fynd ar brofiad gwaith i Erddi Botaneg Treborth.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Chwefror 2012

Arddangosfa Tynged yr Iaith

Mae Prifysgol Bangor yn cynnal Arddangosfa Tynged yr Iaith i nodi 50 mlynedd ers darlledu darlith ‘Tynged yr Iaith’ gan Saunders Lewis.

Mae’r arddangosfa, sydd yn cael ei chynnal yng Nghoridor  Ystafell y Cyngor ym Mhrif Adeilad y Brifysgol o Chwefror 13 2012 ymlaen.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Chwefror 2012

Helena Miguélez-Carballeira, ysgolhaig o Brifysgol Bangor, yn ennill grant i arwain rhwydwaith ymchwil ar gyfieithu yng Nghymru

Mae’r project ‘Translation in Non-State Cultures: Perspectives from Wales’ wedi ennill grant datblygu ymchwil gan yr AHRC. Mae Dr Helena Miguélez-Carballeira, darlithydd Sbaeneg a chyfarwyddwr y rhaglen astudiaethau cyfieithu ôl-radd yn Ysgol Ieithoedd Modern Prifysgol Bangor wedi ennill £12,000 gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC) i arwain rhwydwaith ymchwil ar gyfieithu yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Chwefror 2012

Penodiad i arwain thema newydd ymchwil iechyd i Pontio

Mae Dr John Parkinson wedi cael ei benodi i arwain thema ymchwil newydd i broject Pontio Prifysgol Bangor, a ddatblygwyd yn y cyfnod yn arwain at agor canolfan newydd y celfyddydau ac arloesi yn 2013.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Chwefror 2012

Creu talent ymchwil newydd

Mae'r chwilio wedi dechrau ar gyfer y genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr dawnus sy’n sefydlu eu gyrfaoedd yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Chwefror 2012

Gall dulliau’r gwasanaeth iechyd helpu'r heddlu fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol

Gall dulliau a ddefnyddir i hyrwyddo gwybodaeth newydd ar draws sefydliadau mawr a chymhleth yn y gwasanaeth iechyd gael eu cymhwyso i helpu heddluoedd fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Mae’r Athro Jo Rycroft-Malone a Dr Christopher Burton o Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, Prifysgol Bangor yn gweithio efo Heddlu Gogledd Cymru a'r Asiantaeth Gwella Plismona Cenedlaethol ar ddatblygu dulliau plismona effeithiol er mwyn delio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Chwefror 2012

Charles Dickens: Dathliad Pen-blwydd

Bydd Ysgol Saesneg Prifysgol Bangor yn dathlu pen-blwydd 200 Charles Dickens (1812-1870) ar ddydd Mawrth 7 Chwefror gan ddangos dwy ffilm fer sydd yn addasiadau o waith cynnar yr awdur.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Chwefror 2012

At arweinwyr ac arloeswyr ymchwil y dyfodol yng Nghymru Crwsibl Cymru 2012

Mae Crwsibl Cymru yn rhaglen ddatblygu broffesiynol ac arweinyddiaeth bwysig i arweinwyr ymchwil y dyfodol yng Nghymru.    

Beth yw Crwsibl Cymru?

Cyllidir Crwsibl Cymru gan y grŵp Gŵyl Ddewi o sefydliadau addysg uwch, a bydd yn dod â deg ar hugain o ymchwilwyr at ei gilydd i edrych sut y gallant gydweithio i fynd i’r afael â’r sialensiau ymchwil sy’n wynebu Cymru ar hyn o bryd.
Cynhelir Crwsibl Cymru 2012 dros dri gweithdy dwys deuddydd yr un (preswyl), a fydd yn cynnwys siaradwyr gwadd ysbrydoledig, seminarau, sesiynau sgiliau a thrafodaethau anffurfiol.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Chwefror 2012

Brwydr Bangor yn erbyn Canser Ofarïaidd

Mae dydd Sadwrn 4 Chwefror wedi’i ddynodi’n Ddiwrnod Canser y Byd. Ar hyn o bryd, mae gwyddonwyr yn Sefydliad Cronfa Ymchwil Canser y Gogledd-Orllewin ym Mhrifysgol Bangor, Dr Ramsay McFarlane a’r Athro Nick Stuart, yn defnyddio’r technolegau diweddaraf  i ganfod dangosyddion newydd o ganser mewn samplau cleifion â thiwmor ofaraïidd.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Chwefror 2012

Diwrnod Gwlyptiroedd y Byd – ymchwil i wlyptiroedd ym Mhrifysgol Bangor

Mae tîm o wyddonwyr ym Mhrifysgol Bangor yn astudio sut y gall gwlyptiroedd Cymru reoli llifogydd, dŵr yfed a hyd yn oed newid ein hinsawdd. Dan arweinyddiaeth Yr Athro  Chris Freeman mae ymchwil gyda’r mwyaf blaenllaw yn y byd yn cael ei gwneud yn Labordy Wolfson yn yr Ysgol Gwyddorau Biolegol.   

Dyddiad cyhoeddi: 1 Chwefror 2012

Graddedigion Bangor yn lansio gwasanaeth DNA unigryw

Mae dau o raddedigion Bioleg Forol Prifysgol Bangor wedi lansio gwasanaeth storio DNA unigryw i berchnogion anifeiliaid anwes sy'n gallu ategu neu amnewid microsglodion.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Chwefror 2012

Wythnos Codi Ymwybyddiaeth Nawdd Nos

Mae'n Wythnos Codi Ymwybyddiaeth Nawdd Nos ac mae'r gwirfoddolwyr yn rhannu te a chwtsh!

Bwriad yr Wythnos ydy hyrwyddo’r gwasanaeth gwrando gwerthfawr sydd ar gael am ddim ac yn cael ei redeg gan fyfyrwyr ar gyfer myfyrwyr.  Mae amrywiaeth o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal drwy gydol yr wythnos i atgoffa myfyrwyr sut gall Nawdd Nos helpu.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Chwefror 2012