Digwyddiadau i ddod

Dyma’n 5 digwyddiad nesaf. Defnyddiwch y calendr i chwilio am ddigwyddiadau eraill.

Dydd Mawrth Tsieinëeg

Lleoliad: Canolfan Ucheldre, Mill Bank, Caergybi LL65 1TE
Amser: Dydd Mawrth 23 Ebrill 2019, 13:15–14:45
(A phob wythnos tan ddydd Mawrth 25 Mehefin 2019)

Darllen, Ysgrifennu, a Chasglu: Llyfrau a Llawysgrifau yng Nghymru, 1450-1850: Cynhadledd deuddydd i archwilio casglwyr, llyfrgelloedd a llyfrau yng Nghymru.

Lleoliad: Eglwys Gadeiriol Aberhonddu, Clos y Gadeirlan, Aberhonddu, LD3 9DP
Amser: Dydd Mercher 24 Ebrill 2019 – Dydd Iau 25 Ebrill 2019

Ymgysylltu â Llenyddiaeth Bedagogaidd

Lleoliad: Ystafell Seminar Wheldon
Amser: Dydd Mercher 24 Ebrill 2019, 14:00–16:00

Opera Cymru: Fidelio

Lleoliad: Pontio: Theatr Bryn Terfel
Amser: Dydd Iau 25 Ebrill 2019, 19:30

Dosbarth Celf Fotanegol

Arlunio botanegol gyda'r arlunydd preswyl, Doreen Hamilton

Lleoliad: Gardd Fotaneg Treborth LL57 2RQ
Amser: Dydd Gwener 26 Ebrill 2019, 10:30–15:30