Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Ymchwil

Newyddion Ymchwil: Ionawr 2012

Plant a phobl ifanc yn rheoli epilepsi yn y cartref: Astudiaeth CHYME

Cafodd project ymchwil sy’n anelu at alluogi plant a phobl ifanc ag epilepsi i fedru rheoli’r cyflwr yn well eu hunain yn cael ei lansio yn ddiweddar (Gwener 20 Ionawr 2012)  gan Mary Burrows, Prif Weithredwr BIPBC.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ionawr 2012

Sut mae ymchwil gwyddor chwaraeon yn dylanwadu ar ofal meddygol

Mae tair erthygl gan ymchwilwyr o Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Prifysgol Bangor yn ymddangos yn y rhifyn cyfredol Arthritis Care and Research, cyfnodolyn rhyngwladol a gyhoeddir gan yr American College of Rheumatology.    Mae'r rhifyn diweddaraf yn rhifyn arbennig yn cynnwys 18 erthygl sy'n canolbwyntio ar yr ymchwil arloesol ddiweddaraf ar y cyhyrau a'r esgyrn mewn clefydau gwynegol.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Ionawr 2012

Erthyglau ar wella awyru mewn cartrefi plant sy’n dioddef o asthma

Two articles in the British Journal of General Practice are part authored by researchers from Bangor University.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Ionawr 2012

Ymchwil ar Ymwybyddiaeth Ofalgar yn cyrraedd cyfnod canlyniadau

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgolion Bangor a Rhydychen yn dwyn ynghyd canlyniadau astudiaeth pum mlynedd fawr, sydd i'w ddatgelu yn hwyrach eleni, i ba mor effeithiol y gall rhaglen Therapi Gwybyddol sy'n seiliedig ar Ymwybyddiaeth Ofalgar fod wrth leihau nifer yr achosion o iselder a thuedd at hunanladdiad ar gyfer pobl sy'n dioddef o iselder hunanladdol rheolaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Ionawr 2012