Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Ymchwil

Newyddion Ymchwil: Medi 2012

Grant nodedig ar gyfer ymchwil i Hanes Ewrop i hanesydd o Fangor

Yn ddiweddar, bu i’r Dr Katharine Olson, darlithydd mewn hanes canoloesol a modern cynnar ym Mangor, dderbyn Grant nodedig Bernadotte E. Schmitt am Ymchwil i Hanes Ewrop gan yr ‘American Historical Association’.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Medi 2012

Gallai gwell dealltwriaeth o esblygiad gwenwyn nadroedd fod yn gymorth i ddarganfod cyffuriau

Datganiad i'r Wasg gan  Gyngor Ymchwil  yr Amgylchedd Naturiol (Natural Environment Research Council) yw hwn, sy'n cyfeirio at waith ymchwil a wneir ym Mangor.

UK-led scientists have made a discovery about snake venom that could lead to the development of new drugs to treat a range of life-threatening conditions like cancer, diabetes and high blood pressure.  Most venom contains a huge variety of lethal molecules called toxins, which have evolved from harmless compounds that used to do different jobs elsewhere in the body. These toxins target normal biological processes in snakes’ prey such as blood clotting or nerve cell signalling, stopping them from working properly.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Medi 2012

Ysgol Busnes Bangor yw’r gorau ym Mhrydain am ymchwil Bancio

Ysgol Busnes Bangor yw’r sefydliad gorau ym Mhrydain – ac un o 30 goreuon y byd – am ymchwil Bancio, yn ôl arolwg diweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Medi 2012

Myfyrwyr o bob rhan o’r byd yn cymryd rhan yn nhrydedd Ysgol Haf flynyddol Visceral Mind ym Mhrifysgol Bangor.

Fe wnaeth dros 140 o ymgeiswyr cymwys iawn wneud cais am y 40 lle a oedd ar gael yn Ysgol Haf Visceral Mind, a gynhaliwyd yn yr Ysgol Seicoleg ym Mangor.  Mae’r ysgol haf, sydd yn awr yn ei thrydedd flwyddyn, wedi bod yn boblogaidd ymysg ymchwilwyr ifanc uchelgeisiol sy’n awyddus i rannu arbenigedd fyd-enwog Seicoleg Bangor ym maes niwrowyddoniaeth wybyddol.  Nod bennaf y cwrs, a gefnogir gan y James S. McDonnell Foundation, yw gwneud iawn am y diffyg gwybodaeth niwro-anatomegol ymysg niwrowyddonwyr ifanc. Y prif reswm am y diffyg hwn yw nad oes llawer o feinwe ymennydd dynol ar gael y tu allan i’r Unol Daleithiau i roi’r hyfforddiant hwn i fyfyrwyr. 

Dyddiad cyhoeddi: 10 Medi 2012

Theori Cerddoriaeth Ganoloesol mewn Cyd-destun, Gorffennaf 2012

Yr Ail Weithdy ar Theori Cerddoriaeth Ganoloesol i’w gynnal ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Medi 2012