Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rheoliadau ar gyfer Cynhyrchu a Rhoi Tystysgrifau

Rheoliad 19 - Agor
Fersiwn ddiweddaraf: 2018 Fersiwn 01: Mewn grym o 1 Mai 2018 ymlaen.7
Mae'r hwn yn berthnasol i'r holl fyfyrwyr sy’n derbyn cymhwyster Prifysgol Bangor.

Prif Newidiadau yn y Fersiwn hon
Diweddariad cyffredinol.

Fersiynau Blaenorol
Mae’r holl fersiynau blaenorol bellach yn ddi-rym.

Asesiad Effaith Cydraddoldeb – Agor.