Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Croeso i dudalennu addysg ddwyieithog yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer

‘Mae'r tudalennau hyn yn cynnwys gwybodaeth yn ymwneud ag astudio'n ddwyieithog, drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg, yn yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer.

Mae ethos yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer o ran addysg cyfrwng Cymraeg wedi ei seilio ar ganolbwyntio'n gadarn ar ddwyieithrwydd.  Rydym yn credu ei bod yn bwysig bod siaradwyr Cymraeg a dysgwyr yn cael cyfle i ddysgu drwy gyfuniad o addysgu yn y Gymraeg a'r Saesneg gan fod hyn yn rhoi'r cyfle gorau i fyfyrwyr ddatblygu a chael gwaith. Oherwydd hynny, nid oes unrhyw fodiwl yn YGCIY yn cael ei ddysgu'n gyfan gwbl trwy gyfrwng y Gymraeg.  Yn hytrach, mae dysgwyr dwyieithog yn gallu manteisio ar rannau o gyfleoedd dysgu trwy'r Gymraeg ar draws llawer o fodiwlau drwy gydol eu gradd. 

Mae hyn yn wahanol i'r hyn a geir mewn prifysgolion eraill a all, efallai, gynnig un neu ddau fodiwl bob blwyddyn yn gyfan gwbl yn Gymraeg.  I gefnogi'r strategaeth hon ymhellach, mae pob myfyriwr Cymraeg ei iaith yn cael aelod staff sy'n siarad Cymraeg fel eu tiwtor personol a chan bod Cymdeithas Gymraeg wedi'i sefydlu hefyd mae digon o gyfleoedd ar gael i sgwrsio yn Gymraeg a Saesneg.

Mae yna nifer o resymau dros astudio rhan o'ch gradd yn Gymraeg:

  1. Mae'r dosbarthiadau Cymraeg yn fychan, yn gyfeillgar a chefnogol iawn, gan sicrhau eich bod yn cael cryn dipyn o gefnogaeth a sylw i hwyluso'r broses ddysgu
  2. Yn ogystal â manteisio oddi wrth y sesiynau i grwpiau llai, byddwch yn ymuno â'r grŵp cyffredinol yn y rhan fwyaf o ddarlithoedd a seminarau eraill, gan sicrhau eich bod yn elwa ym mhob ffordd
  3. Mae cymorth ariannol ar gael gan Brifysgol Bangor a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol
  4. Y cyfle i wella eich sgiliau iaith yn Gymraeg, yn ogystal ag yn Saesneg
  5. Cyflogadwyedd: Mae sgiliau dwyieithog yn gaffaeliad o ran cyflogaeth yng Nghymru

Yn ogystal â chael gwybodaeth am fodiwlau ac ysgoloriaethau sydd ar gael, gellwch weld gweithgareddau cyfredol, cael gwybodaeth am aelodau staff dwyieithog a darllen sylwadau a phrofiadau myfyrwyr sydd wedi dilyn rhan o'u gradd gyntaf drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg.

Os oes angen mwy o wybodaeth, plis cysylltwch â ni gysylltu â ni 


http://www.bangor.ac.uk/psychology/images/uni.jpghttp://www.bangor.ac.uk/psychology/images/colegcymraegcenedlaethol.jpg