Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwlau dwyieithog

Ar hyn o bryd mae o leiaf 40 o gredydau ar gael yn ddwyieithog ym mhob blwyddyn o'r cyrsiau israddedig. Byddwch yn dal i fynd i'r prif ddarlithoedd Saesneg ar gyfer y modiwlau hyn, ond cyflwynir agweddau eraill ar y modiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg e.e. seminarau, gwaith ymarferol labordy, tiwtorialau a gweithdai sgiliau iaith.   Yn ogystal, chi sydd i benderfynu wedyn p'un a ydych eisiau cyflwyno aseiniadau ac/neu sefyll arholiadau drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg.  Isod mae rhestr o’r modiwlau sydd ar gael ar hyn o bryd:

Blwyddyn 1

Sgiliau Ymchwil Ymarferol
Arweini Ymchwil Llwyddianus
Ffisioleg Ddynol
Sgiliau academaidd
Estheteg a Thechnegol - ar sail perfformiad 1
Gemau - ar sail perfformiad 1
Gwaith ymarferol - 1
Ymddygiad Seicoechddygol
Cyfylwyno Gwyddorau Chwaraeon

Blwyddyn 2

Ffisioleg Chwaraeon ac Ymarfer
Asesiad Ffisioleg
Ffisioleg Iechyd
Seicoleg Chwaraeon Gymhwysol
Cynnig Project Ymchwil 
Estheteg a Thechnegol - ar sail perfformiad 2
Gemau - ar sail perfformiad 2
Dysgu Addysg Gorfforol Lefel A 
Gwaith ymarferol - 2
Dulliau ymchwil

Blwyddyn 3

Project Ymchwil
Ymchwil yn Sgiliau Seicolegol
Traethawd Hir
Straen a Pherfformiad
Ffisioleg Amgylchedd (Eithafion)
Ffisioleg Amgylchedd (Uchder)

Meistr

Traethawd Hir
Astudiaeth Annibynnol
Seicoleg Perfformiad
Ffisioleg Perfformiad