Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Adnoddau

Dyma nifer o adnoddau ar-lein a all fod yn ddefnyddiol i chi:

  • Canolfan Bedwyr - cefnogaeth gyda'r iaith Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor.
  • Mantais - Gwybodaeth am ysgoloriaethau israddedig ac ôl-radd.
  • Coleg Cymraeg Cenedlaethol - Gwybodaeth am ysgoloriaethau, a'r ymgyrch ddiweddar i hyrwyddo a chyllido ysgoloriaethau Cymraeg mewn prifysgolion Cymreig.
  • Porth - Modiwlau ac adnoddau ar-lein yn cael eu darparu gan nifer o brifysgolion Cymreig, yn cynnwys Bangor. Bydd modiwlau ar gael i nifer o bynciau yn cynnwys seicoleg.
  • Cysill - Mae Prifysgol Bangor yn darparu Cysill ar-lein, sy'n offer gwych i'ch helpu i sillafu'n gywir yn Gymraeg. Darperir CysGair hefyd ar gyfrifiaduron y brifysgol.
  • Geiriadur Saesneg-Cymraeg yr Academi Gymraeg Ar-lein
  • Yr Urdd – gwybodaeth am weithgareddau hyfforddi a chyfleoedd drwy gyfrwng y Gymraeg.
  • Gweithdy Seicoleg Chwaraeon - Nod y gweithdai hyn yw addysgu hyfforddwyr ar y sgiliau seicolegol gwahanol y gellir eu defnyddio gyda'u hathletwyr, yn ogystal â darparu ffyrdd i chi i roi'r dulliau hyn.  Mae'r gweithdai wedi cael eu cynllunio'n benodol i fynd i'r afael â'r bwlch yn yr adnoddau sydd ar gael i hyfforddwyr dwyieithog ac mae'n rhan o brosiect mwy a gwblhawyd mewn partneriaeth â'r Ysgol Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Corff ym Mhrifysgol Bangor ac y Coleg Cymraeg Cenedlethol. Am unrhyw wybodaeth bellach neu i gymryd rhan mewn prosiectau yn y dyfodol, cysylltwch â Dr Eleri Sian Jones ym Mhrifysgol Bangor (eleri.s.jones@bangor.ac.uk).

    I gael mynediad i'r gweithdai ar-lein, cliciwch ar y linc isod a fydd yn mynd â chi i wefan y Coleg Cymraeg Cenedlethol. Unwaith y byddwch wedi cael mynediad at yr adnoddau llyfrgell agored, cliciwch ar gategorïau, yna agorwch y gwyddorau cymdeithasol ac yna gwyddor chwaraeon. Os ydych chi wedyn yn sgrolio i lawr fe welwch bob 10 gweithdy i chi ei ddilyn: https://adnoddau.porth.ac.uk/webapps/portal/execute/tabs/tabAction?tab_tab_group_id=_90_1