Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyfleusterau

Mae gan yr Ysgol, sydd mewn lleoliad hynod hardd ar lannau’r Fenai, gyfleusterau dysgu ac ymchwil rhagorol gyda labordai helaeth. Mae labordai ffisioleg yr Ysgol wedi cael eu hachredu gan y British Association of Sport and Exercise Sciences.

Gwyliwch ein Fideo Labordai a Chyfleusterau am flas o'r hyn sydd gennym i'w gynnig.

Oriel Lluniau

Labordy Biocemeg
Labordy Biocemeg
Labordy Bioleg Celloedd
Labordy Bioleg Celloedd
Ystafell arbrawf seicoiechyddol
Ystafell arbrawf seicoiechyddol
Labordy Dysgu
Labordy Dysgu
Labordy Ymarfer
Labordy Ymarfer
Prif Labordy Ffisioleg Ymarfer
Prif Labordy Ffisioleg Ymarfer
Labordy byw i mewn
Labordy byw i mewn
Labordy profi ymarfer a Dynomomedr Isocinetic
Labordy profi ymarfer a Dynomomedr Isocinetic
Labordy profi ymarfer a pheiriant uwchsain
Labordy profi ymarfer a pheiriant uwchsain
Sganiwr Pelydr-X ynni deuol (DEXA)
Sganiwr Pelydr-X ynni deuol (DEXA)
Melindraed
Melindraed
Beic hypocsia
Beic hypocsia
Labordy dadansoddi mudiant
Labordy dadansoddi mudiant
Labordy Ymchwil Ffisioleg a Siambr Hypocsia
Labordy Ymchwil Ffisioleg a Siambr Hypocsia
 

NEWYDD yn 2016:

 • Labordy Dysgu - labordy dysgu mawr newydd sy'n rhoi'r cyfle i fyfyrwyr wneud mwy o brofion ymarferol;
 • Dau labordy ar gyfer profion ffisioleg ymarfer ac adsefydlu. 

Cyfleusterau Presennol:

 •  Dau labordy ymchwil ffisioleg yn cynnwys:

  • Siambr amgylcheddol – i fesur adweithiau pan mae corff yn mynd drwy amodau eithafol. Gellir amrywio'r tymheredd i fyny i 40º ac i lawr i -20º, yn ogystal ag amrywiadau o 5-95% mewn lleithder ar dymheredd o dros 10º;
  • Siambr uchder/hypocsia - yn caniatáu amrywio'r amgylchedd o 21% ocsigen (0 m/lefel y môr) i 7% ocsigen (8,000 m). Mae'n rheoli tymheredd a lleithder yn gywir i 0.1oC ac 1%. Mae gan yr Ysgol hefyd ddwy uned gludadwy gyda system babell i ganiatáu hyfforddiant, cysgu ac ymaddasu at uchder 'gartref'.
 • Labordai ar gyfer profion cardiofasgwlaidd a seicoffisioleg;
 • Labordai ar gyfer profion seicoleg i roi prawf ar brosesau seicolegol gyda chyfrifiadur a labordy seicoleg gymdeithasol/byw-o'i-fewn;
 • Ystafelloedd arbrofol seicoechddygol a labordy dadansoddi mudiant 3D – gyda system  o 12 camera system marcwyr goddefol i ffilmio ar gyfer dadansoddi symudiadau’r corff cyfan, a system marcwyr gweithredol er mwyn ffilmio a dadansoddi symudiadau llai rhannau o’r corff;
 • Labordai Biocemeg a bioleg celloedd;
 • labordy trochiad dŵr;
 • sganiwr amsugnofetreg pelydr-x ynni deuol (DEXA) – i roi mesuriadau o gyfansoddiad meinwe - gwelir hyn fel y safon aur ar gyfer mesur cyfansoddiad y corff.

 

Mae cyfleusterau llyfrgell, ystafelloedd cyfrifiaduron, caffi'r Bistro, bar byrbryd a chanolfan chwaraeon hefyd ar y safle.