Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Staff a myfyrwyr ôl-radd

Yn yr adran hon fe gewch wybodaeth am aelodau tîm dysgu dwyieithog yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer.

Dr Eleri Siân Jones

Darlithydd Seicoleg Chwaraeon a Chydlynydd Arweinwyr Cyfoed

Darlithydd ym maes seicoleg chwaraeon yw Eleri ac mae'n cyflwyno nifer o fodiwlau sy'n canolbwyntio ar seicoleg ac agweddau cymhwysol ar chwaraeon. Mae hefyd yn gydlynydd arweinwyr cyfoed i'r adran, yn diwtor personol ac yn rhan o'r grŵp marchnata.

eleri.s.jones@bangor.ac.uk

Bangor University Staff Page

Dr Julian Owenhttp://extremes.bangor.ac.uk/images/Picture1.jpg

Darlithydd Ffisioleg Chwaraeon

Darlithydd mewn Ffisioleg Chwaraeon yn yr Ysgol ydi Julian ac mae'n dysgu modiwlau sy'n canolbwyntio ar ffisioleg a gwyddor chwaraeon gymhwysol. Mae hefyd yn diwtor personol i fyfyrwyr Cymraeg ac yn cydlynu profiad gwyddor chwaraeon gymhwysol y myfyrwyr ôl-radd. Julian hefyd sy'n arwain ar faterion cyflogadwyedd yn yr ysgol.

j.owen@bangor.ac.uk

Bangor University Staff Page

Kevin Williams

Prif Dechnegydd

Mae Kevin yn cydlynu rhedeg labordy ffisioleg yr ysgol, i ddibenion ymchwil a dysgu. Mae hefyd yn dysgu nifer o sesiynau labordy i'r modiwlau ffisioleg ac mae'n diwtor personol i fyfyrwyr sy'n siarad Cymraeg.

Gethin Thomas

Darlithydd rhan-amser

Mae Gethin yn arbenigwyr ym maes llythrennedd corfforol ar ôl bod yn gweithio fel athro addysg gorfforol mewn ysgol uwchradd am nifer o flynyddoedd. Mae'n cydlynu ac arwain nifer o'r modiwlau addysg gorfforol a gynigir yn yr ysgol.

Myfyrwyr PhD

Robin Owen

Aeth Robin gwblhau ei radd israddedig o fewn yr ysgol yn 2016. Cwblhaodd ran o'i radd yn ddwyieithog ac mae bellach yn astudio ar gyfer PhD mewn rheolaeth modur.

Ben Jones

Ar ôl cwblhau ei radd gyntaf yn yr ysgol, mae Ben yn awr yn gwneud gradd PhD gyda Bwrdd Criced Cymru a Lloegr.

Claire Griffiths-McGeever

Fe wnaeth Claire ei gradd gyntaf yn yr ysgol ac mae wedi derbyn cyllid gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i wneud PhD ym maes ffisioleg glinigol.

Jessica Whitehead

Ar ôl cwblhau ei gradd Meistri yn yr ysgol, dyfarnwyd PhD a ariennir gan Coleg Cymraeg Cenedlethol. Mae hi yn gweithio o fewn maes Seicoleg Chwaraeon dan oruchwyliaeth Dr Eleri Jones.