Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Casgliad Brangwyn

Selected print by Frank BrangwynMae casgliad Brangwyn yn cynnwys tua 250 o lyfrau a 200 o brintiadau. Mae’n cynnwys llyfrau personol Frank Brangwyn, yr arlunydd, ynghyd â phortffolio o’i weithiau, ac maent yn adlewyrchu ei ddiddordebau a’r dylanwadau arno. Mae hefyd nifer o brintiadau o weithiau arlunwyr eraill. Mae nifer fawr o’r llyfrau wedi cael eu cyflwyno i Brangwyn ac wedi cael eu llofnodi gan yr awduron. Mae hefyd bedwar gwaith gan William Brangwyn (tad Frank Brangwyn) a oedd yn ddylunydd dodrefn eglwysig. Mae’r casgliad yn rhoi golwg inni ar y byd celf yn nechrau’r ugeinfed ganrif.  

Cliciwch ar y llun i weld delwedd fwy