Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Os hoffech ymweld â ni neu os hoffech dderbyn rhagor o wybodaeth amdanom, cysylltwch â:

Y Llyfrgell Gymraeg
Y Brif Lyfrgell
Prifysgol Bangor
Ffordd y Coleg
Bangor
Gwynedd
LL57 2DG

Ffôn: +44 (0)1248 382913
Anfon E-bost: s.a.robinson@bangor.ac.uk

I gael gwybod beth yw ein horiau agor a derbyn rhagor o wybodaeth, ewch i’r dudalen ymwelwch â ni