Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Casgliad Gregynog

Gregynog collectionRydym wedi bod yn casglu llyfrau gan Wasg Gregynog ers nifer o flynyddoedd. Sefydlwyd Gwasg Gregynog yn 1922, a hi yw’r unig wasg sydd wedi goroesi o “Oes Aur” mudiad y Wasg Breifat Brydeinig. Rydym yn parhau i’w casglu heddiw. Mae gennym yn y Llyfrgell Gymraeg gopi o’u cyhoeddiad Cymraeg cyntaf, sef “Cerddi Ceiriog”, 1925. Mae gennym hefyd gopi o “Penillion Omar Khayyam”, 1928, cyfieithiad Syr John Morris Jones a fu’n Athro Cymraeg yma ym Mangor.

Cliciwch ar y llun i weld delwedd fwy