Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Linciau

Cronfa ddata Enwau Lleoedd Archif Melville Richards – Cronfa ddata Enwau Lleoedd i Gymru

Canolbwynt Archifau - Porth cenedlaethol i fynd at ddisgrifiadau o archifau ym Mhrifysgolion a Cholegau yn y Deyrnas Unedig

Rhwydwaith Archifau Cymru – disgrifiadau o Archifau Cymru

Archon – Porth gwybodaeth yr Archifdy Cenedlaethol ar gyfer yr holl storfeydd yn y Deyrnas Unedig sydd â chasgliadau â mynegai iddynt yn y Gofrestr Archifau Genedlaethol   

Casglu’r Tlysau – Gwefan hanes diwylliannol Cymru

Yr Archifdy Cenedlaethol – Cofnodion Llywodraeth y Deyrnas Unedig o Lyfr Domesday hyd heddiw

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Cofrestr Archifau Cenedlaethol - Mae’r Gofrestr Archifau Genedlaethol yn cynnwys gwybodaeth am natur a lleoliad llawysgrifau a chofnodion hanesyddol sy’n ymwneud â hanes Prydain