Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Chwilio yn y casgliadau

Mae llyfrau a phamffledi yn y Llyfrgell Gymraeg wedi cael eu dosbarthu yn ôl cynllun dosbarthu’r casgliad Llyfrgell y Gyngres. Fel gyda chynllun Llyfrgell y Gyngres a ddefnyddir mewn mannau eraill yn llyfrgell y coleg, mae’r cynllun hwn yn defnyddio nodiant sy’n cyfuno llythrennau (ar gyfer y prif ddosbarthiadau) a rhifau (ar gyfer is-ddosbarthu pellach).
Mae gan bob eitem nod lleoliad “PCB Cymraeg...”  

Dyma fraslun o system ddosbarthu y Llyfrgell Gymraeg.

GWAITH CYFFREDINOL
AC Casgliadau. Cyfresi
AE Gwyddoniaduron
AG Geiriaduron
AI Mynegeion
AM Amgueddfeydd. Casglwyr a Chasgliadau
AS Academiau a Cymdeithasau Dysgedig
AY Blwyddiaduron ac Almanaciau

ATHRONIAETH. SEICOLEG. CREFYDD

B Athroniaeth (Cyffredin)
BF Seicoleg
BJ Moeseg
BL Crefydd. Mytholeg. Rhesymoliaeth
BR Cristnogaeth
BS Beibl
BT Athrawiaeth Ddiwinyddol
BX Enwad Cristionogol

PYNCIAU HANESYDDOL ATODOL

C Hanes Atodol (Cyffredin)
CC Archaeoleg
CR Herodraeth
CS Achau
CT Bywgraffiadau

HANES

D1 Hanes (Cyffredin)
DA1 Hanes Prydain Fawr
DA700 Hanes Cymru
DA725 Arweinlyfrau a Taithlyfrau
DA740 Hanes Lleol (disgrifiadau)
DA750 Hanes yr Alban
DA900 Hanes Iwerddon
E-F Hanes America

DAEARYDDIAETH. ANTHROPOLEG. ADLONIANT

G Daearyddiaeth(Cyffredin). Atlas. Mapiau
GF Ecoleg Dynol
GN Anthropoleg
GR Llên Gwerin
GT Moesau ac Arferion (Cyffredin)
GV Adloniant. Hamdden

GWYDDORAU CYMDEITHASOL

H Gwyddorau Cymdeithasol(Cyffredin)
HA Ystadegau
HB Theori Economaidd
HD Diwydiant. Tir. Llafur
HE Alltudiaeth a Chyfathrebiaeth
HG Cyllid
HM Cymdeithaseg (Cyffredin)
HN

Hanes ac Amodau Cymdeithas. Problemau Cymdeithasol. Diwygiad Cymeithasol

HQ Y Teulu. Priodas. Merched
HS Cymdeithasau
HT Cymdeithas. Urdd Dosbarth. Hiliau
HV Patholeg Cymdeithasol. Lles Cymdeithasol Cyhoeddus. Troseddeg

GWYDDORAU GWLEIDYDDOL

J Papurau Deddfwriaeth Gweithredol Cyffredinol
JA

Gwyddorau Gwleidyddol (Cyffredin)

JF

Sefydliadau Gwleidyddol a Gweinyddiad Cyhoeddus

JS Llywodraeth Leol
JV Gwladfeudd a Gwladychiad. Allfudiad a Mewnfudiad
JZ Cydberthynas Ryngwladol

CYFRAITH

K Y Gyfraith (Cyffredin)
KD Cyfraith y Deyrnas Unedig ac Iwerddon

ADDYSG

L Addysg (Cyffredinol)
LA Hanes Addysg
LB Theori ac Ymarferiad Addysg
LH Cylchgronau a Phapurau Colegau ac Ysgolion

CERDD

M Cerdd
ML Llenyddiaeth Cerdd

CELFYDDID GAIN

N Celf Weledol
NA Pensaerniaeth
NX Celf (Cyffredinol)

IAITH A LLENYDDIAETH

P Ieithyddiaeth
PB Gaeleg Albanaidd
PB Gwyddeleg
PB Cymraeg, Cernyweg, Llydaweg, Galaidd
PC Ieithoedd Rhamant
PE Saesneg
PN Llenyddiaeth (Cyffredin)

MEDDYGAETH

R Meddygaeth(Cyffredin)

AMAETHYDDIAETH

S Amaethyddiaeth(Cyffredin)
SB Planhigion
SD Coedwigaeth
SF Anifeiliad
SH Pysgota
SK Mabolgampau. Hela

TECHNOLEG

T Technoleg (Cyffredin)
TA Peirianneg
TD Technoleg Amgylcheddol
TI Rheilffyrdd
TN Mwyngloddiaeth
TT Celf a Chreft

GWYDDORAU MILWROL

U Gwyddoniaeth Milwrol( Cyffredin)

LLYFRYDDIAETH. GWYDDORAU LLYFRGELL. ADNODDAU GWYBODAETH

Z LLyfrau (Cyffredin) Llyfryddiaethau. Llyfrgelloedd. Diwydiant a Masnach Llyfrau
ZA Adnoddau Gwybodaeth