Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Staff

I ffonio un o’n staff yn uniongyrchol, ffoniwch (+44) 01248 38 a’r estyniad a nodir isod (oni nodir fel arall)

Member of Staff Email Telephone Postion
Einion Wyn Thomas 2966 Archifydd y Brifysgol a Llyfrgellydd Cymreig
Shan Robinson 2913 Swyddog Cefnogaeth Academaidd

Bydd Shan Robinson ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9.30–5.00, i gynorthwyo defnyddwyr ac i ateb ymholiadau cyffredinol am Gasgliad y Llyfrgell Gymraeg. Mae ei swyddfa yn union gyferbyn ag Ystafell Ddarllen Shankland. Byddai’n well i chi ffonio neu anfon e-bost o flaen llaw i drefnu apwyntiad, yn enwedig os ydych yn teithio o bell.