Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ein nod

Ein nod yw

  • Cadw a datblygu’r casgliad unigryw
  • Sicrhau ei fod ar gael i’r gymuned academaidd
  • Sicrhau ei fod ar gael i’r gymuned ehangach
  • Gwella cyflwr materol y casgliad      

Ein polisi yw parhau i brynu pob llyfr sy’n berthnasol i fywyd Cymru. Hyd eithaf ein gallu yn ariannol, rydym hefyd yn parhau i brynu llyfrau gweisg arbennig ac i lenwi’r bylchau sydd gennym yn y casgliad hanesyddol.