Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gofynion Mynediad

Er ei bod yn ddymunol i fyfyrwyr fod wedi dilyn cwrs ‘AS/A2’ mewn Cymraeg Ail Iaith, nid yw hynny bob tro'n angenrheidiol. Rydym yn derbyn myfyrwyr sydd wedi dilyn llwybr addysg llai confensiynol, gan gynnwys myfyrwyr hŷn, i'r cyrsiau hyn bob blwyddyn.

Am gopi o'n prospectws cliciwch yma.

Os ydych eisiau sgwrs anffurfiol gydag aelod o staff yn Ysgol y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ynglŷn ag astudio cwrs gradd Cymraeg Ail Iaith, ewch i'n tudalennau manylion cyswllt.

Pam na ddowch chi i un o'n Dyddiau Agored i gael sgwrs â darlithwyr yr Ysgol a chael blas ar Fangor?