Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyfle gwych i fyfyrwyr Safon Uwch Cymraeg - Cwrs Preswyl Cymraeg Iaith Gyntaf (19-21 Tachwedd 2018) ac Ail Iaith (21-23 Tachwedd 2018)

Mae cyrsiau preswyl Cymraeg Safon U/UG Glan-llyn wedi hen ennill eu plwyf ymhlith disgyblion ac athrawon. Dyma gyfle blynyddol i fyfyrwyr ail iaith ac iaith gyntaf ddod ynghyd i gael gwledd o drafodaethau ar y meysydd a’r materion sy’n berthnasol i’w cyrsiau Cymraeg Safon U/UG. Unwaith eto, cewch gyfle i wrando ar rai o lenorion, beirdd, darlithwyr ac awduron mwyaf blaenllaw Cymru.

Eleni, am y ddegfed flwyddyn yn olynol, y mae’r Urdd wedi bod yn cydweithio ag Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor, er mwyn trefnu’r cyrsiau hyn. Bu’r ymateb i’r cyrsiau a drefnwyd ar y cyd dros blynyddoedd diwethaf yn rhyfeddol o gadarnhaol. Yr ydym yn hyderu bod yr un wledd yn eich aros eleni ac y byddwn, unwaith eto, yn llwyddo i danio brwdfrydedd disgyblion ac athrawon fel ei gilydd.

Cynhelir y cwrs iaith gyntaf ar 19–21 Tachwedd. Mae’r manylion am y gweithgareddau i’w cael isod. Fel y gwelwch, y mae’r cwrs yn llwyddo i gwmpasu’r prif elfennau sy’n rhan o faes llafur Cymraeg Safon U/UG,

Bydd y cwrs ar gyfer myfyrwyr ail iaith yn cael ei gynnal ar 21–23 Tachwedd. Fe gewch ragor o fanylion isod am y gweithgareddau cyffrous. Yn ychwanegol at y gweithdai, y darlithoedd a’r perfformiadau, bydd cyfle i fwynhau gweithgareddau awyr agored.

Fel yr eglurir yn y llythyr cefndir isod, bydd gofyn ichi gofrestru drwy’ch ysgol neu goleg erbyn 29 Hydref, 2018.

Edrychwn ymlaen yn fawr, felly, at eich croesawu i Lan-llyn. Dewch draw atom i ddysgu mwy, i gymdeithasu ac i fwynhau eich hunain!