Dau fyfyriwr yn rhannu jôc tra’n astudio yn llyfrgell y Prif Adeilad

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Ni fu adeg mwy cyffrous i astudio'r Gymraeg a'r rhagolygon ar ei chyfer mor gadarnhaol. Mae galw cynyddol gan gyflogwyr am raddedigion sydd â chymhwyster da yn yr iaith.

Dewch i’n Diwrnod Agored

Archebu Prospectws

Archebu Prospectws

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yw un o’r adrannau hynaf ym Mhrifysgol Bangor, ac er ei sefydlu yn 1889 bu ei chyfraniad i fywyd llenyddol a diwylliannol Cymru yn gwbl allweddol. Mae gan Brifysgol Bangor enw ardderchog am ansawdd ei dysgu, ac mae’n cynnig amryw o gyrsiau anrhydedd sengl a chyd-anrhydedd.

O Awst 1af 2021, bydd Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn ymuno â strwythur academaidd newydd sef Ysgol Iaith, Diwylliant a’r Celfyddydau.

Mwy

10 Uchaf

ym Mhrydain am foddhâd myfyrwyr

The Complete University Guide 2020

ASTUDIO GYDA NI

Myfyrwyr yn gweithio yn Shankland yn Llyfrgell y Prif Adeilad

Israddedigion

Myfyriwr yn eistedd ar gornel y bwrdd yn ystod seminar

Ôl-raddedigion

Meysydd Astudio

Ewch i'n tudalennau Astudio i gael ein holl feysydd pwnc.

Ewch i'n tudalennau Astudio i gael ein holl feysydd pwnc.

Llun agos o lyfr agored mewn llyfrgell

Ymchwil yr Ysgol

Mae gan Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd arbenigeddau ymchwil yn holl brif feysydd llenyddiaeth Gymraeg ac ymhlith aelodau’r staff y mae hefyd rai o lenorion a beirdd amlycaf y Gymru gyfoes megis Dr Angharad Price, Dr Jason Walford Davies, Yr Athro Jerry Hunter a’r Athro Gerwyn Wiliams. Yr ydym hefyd yn cydweithio’n agos ag Ysgolion academaidd eraill yn y Brifysgol, e.e. gyda Hanes a Hanes Cymru ym maes Astudiaethau Celtaidd a chyda Ieithoedd Modern ym meysydd astudiaethau cyfieithu a llenyddiaeth gymharol.

Prif Adeilad y Celfyddydau

Dewch i Ddiwrnod Agored Ar-lein

Ymunwch â ni ar Ddiwrnod Agored Ar-lein - dyma'r ffordd orau i weld beth sydd gan Brifysgol Bangor i'w gynnig.

Myfyrwyr tu allan i’r Brif Adeilad

Eich profiad fel myfyriwr

Cewch brofi cymuned gefnogol, bywyd cymdeithasol llawn bwrlwm a lleoliad anhygoel rhwng y mynyddoedd a'r môr.

Newyddion a Digwyddiadau

Y newyddion a digwyddiadau diweddaraf gan yr Ysgol.

Newyddion a Digwyddiadau

Y newyddion a digwyddiadau diweddaraf gan yr Ysgol.

CYSYLLTWCH

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein cyrsiau neu os hoffech drafod unrhyw fater, cysylltwch â ni:

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd, Prifysgol Bangor, Ffordd y Coleg Bangor, LL57 2DG

  +44 (0) 1248  382287

  cymraeg@bangor.ac.uk

 

EIN COLEG

Mae Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn rhan o Goleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes. 

Mae Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes yn dwyn ynghyd ystod o ddisgyblaethau academaidd cysylltiedig mewn chwe Ysgol Academaidd i gyflwyno cyrsiau ac ymchwil o'r ansawdd uchaf ac mae hefyd yn gartref i'r Ganolfan Iaith Saesneg i Fyfyrwyr Tramor (ELCOS), gan ddarparu cyrsiau iaith Saesneg a sgiliau astudio i fyfyrwyr rhyngwladol ym Mhrifysgol Bangor.

Mwy am y Coleg