Proffiliau Myfyrwyr

Gwen Alaw WilliamsGwen Alaw Williams

Gwen Alaw Williams – Cymraeg

Gwen yn astudio Cymraeg, ac o Lanberis. Mae hi'n byw yn Neuadd John Morris-Jones.

Mae byw mewn neuadd wedi fy ngwneud yn fwy annibynnol wrth goginio ac ati. Rwyf hefyd yn byw mewn neuadd Gymraeg sydd yn brofiad arbennig iawn gan fod pawb fel un teulu mawr.

Nia Hâf Nia Hâf

Nia Hâf – Cymraeg, Theatr a’r Cyfryngau

Daw Nia yn wreiddiol o Lanrug ger Caernarfon. Mae Nia yn byw yn Neuadd John Morris-Jones ym Mangor ac yn astudio Cymraeg, Theatr a’r Cyfryngau.

Amrywiaeth o fodiwlau - hanes Cymru ochr yn ochr â ffilm yr 21ain Ganrif - bron ym amhosib diflas ar y cynnwys!

Elain ElisElain Elis

Elain Elis – Cymraeg

Elain Elis o Abergele yn astudio Cymraeg. Mae hi yn ei thrydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Bangor.

Mae’r adran yn hynod groesawgar a'r y darlithwyr wastad yn barod i helpu ac estyn llaw. Mae’r cwrs yn ddiddorol, mae amrywiaeth eang o fodiwlau ar gael a chyfle i astudio gwahanol agweddau o’r pwnc.

Megan EliasMegan Elias

Megan Elias – Cymraeg

Mae Megan Elias yn 19 oed ac yn dod o Hen Golwyn. Mae’n gyn-ddisgybl yn Ysgol Eirias ac ar hyn o bryd yn astudio Cymraeg. Daeth i Fangor yn fyfyriwr ail iaith yn wreiddiol.

Bangor yw’r lle gorau yn y wlad ar gyfer myfyrwyr Cymraeg yn fy marn i. Mae Undeb y Myfyrwyr Cymraeg yn gryf a chlos iawn, sy’n dod â phawb at ei gilydd. Ni fuaswn i’n awgrymu unrhyw le arall ar gyfer myfyriwr Cymraeg.

Sioned Martha DaviesSioned Martha Davies

Sioned Martha Davies – Cymraeg

Daw Sioned yn wreddiol o bentref Gwyddgrug ger Pencader ac mae’n gyn-ddisgybl o Ysgol Bro Pedr, Llanbedr Pont Steffan. Mae hi'n astudio Cymraeg ac yn ei blwyddyn gyntaf.

Mae ennill ysgoloriaeth yn deimlad fel dim byd arall, achos ’da chi’n ennill arian sydd yn mynd i fod o help anferth i chi, jest trwy adolygu ychydig a sgwennu clamp o draethawd mewn arholiad am y pwnc rydywch chi’n ymddiddori ynddo fwyaf, am gyfnod o rhyw ddwy awr!

Lora LewisLora Lewis

Lora Lewis – Cymraeg

Mae Lora Lewis yn 20 mlwydd oed ac yn dod o Bwllheli. Mae'n astudio Cymraeg.

Mae UMCB yn gryf iawn ym Mangor ac mae cyfleoedd i gymdeithasu drwy’r Gymraeg. Mae Pontio yn cynnig llawer iawn o gyfleoedd gwych ar gyfer myfyrwyr Cymraeg a thu hwnt.

Elinor Mair PritchardElinor Mair Pritchard

Elinor Mair Pritchard – Cymraeg

Mae Elinor Mair Pritchard yn 20 mlwydd oed ac yn dod o Rosneigr yn Ynys Môn. Aeth i Ysgol Gyfun Llangefni ac mae'n astudio’r Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor.

O’m safbwynt i, Bangor sydd â’r Ysgol Gymraeg orau yng Nghymru. Mae’r darlithwyr yn hynod frwdfrydig ac yn angerddol iawn am eu pwnc.