Proffiliau Myfyrwyr

Liam EvansLiam Evans

Liam Evans – Cymraeg a Hanes

Mae Liam Evans o Hen Golwyn ac yn gyn-ddisgybl Ysgol y Creuddyn.

Dwi wrth fy modd gyda fy nghwrs. Trwy astudio gradd gyd-anrhydedd rwy’n cael y cyfle i astudio amrywiaeth eang o destunau. Mae’r ddau bwnc yn cyd-blethu ac mae cael dysgu am yr hyn sy’n fy niddori gan ddarlithwyr profiadol ac arbenigol yn wych.

Gwen Alaw WilliamsGwen Alaw Williams

Gwen Alaw Williams – Cymraeg

Gwen yn astudio Cymraeg, ac o Lanberis. Mae hi'n byw yn Neuadd John Morris-Jones.

Mae byw mewn neuadd wedi fy ngwneud yn fwy annibynnol wrth goginio ac ati. Rwyf hefyd yn byw mewn neuadd Gymraeg sydd yn brofiad arbennig iawn gan fod pawb fel un teulu mawr.

Anna Wyn LewisAnna Wyn Lewis

Anna Wyn Lewis – Cymraeg

Mae Anna Wyn Lewis, o Rosybol, Sir Fôn, ac yn astudio Cymraeg.

Mae cyfleusterau'r Brifysgol yn arbennig, megis y deunyddiau diddiwedd sydd ar gael yn yr archifdy a darllenfa Shankland, ac mae'r adeilad ei hun yn odidog. Does unman gwell!

Gwenan Jenkins Jones – Cymraeg

Gwenan Jenkins-Jones, o Gaerdydd, sy’n astudio’r Gymraeg (blwyddyn 3)

Nia Hâf Nia Hâf

Nia Hâf – Cymraeg, Theatr a’r Cyfryngau

Daw Nia yn wreiddiol o Lanrug ger Caernarfon. Mae Nia yn byw yn Neuadd John Morris-Jones ym Mangor ac yn astudio Cymraeg, Theatr a’r Cyfryngau.

Bangor ydy’r unig brifysgol sy’n gwneud y cwrs a hefyd am fod UMCB a’r Gymdeithas Gymreig.

Sioned Martha DaviesSioned Martha Davies

Sioned Martha Davies – Cymraeg

Daw Sioned yn wreddiol o bentref Gwyddgrug ger Pencader ac mae’n gyn-ddisgybl o Ysgol Bro Pedr, Llanbedr Pont Steffan. Mae hi'n astudio Cymraeg ac yn ei blwyddyn gyntaf.

Mae’r darlithwyr yn gefnogol iawn. Maen't bob tro yn fodlon gwrando arnoch chi a rhoi chwarae teg. Maen't hefyd yn brydlon wrth drefnu cyfarfod os bod gyda chi rhywbeth i’w drafod gyda hwy.