Proffiliau Myfyrwyr

Lora LewisLora Lewis

Lora Lewis – Cymraeg

Mae Lora Lewis yn 20 mlwydd oed ac yn dod o Bwllheli. Mae'n astudio Cymraeg.

Mae UMCB yn gryf iawn ym Mangor ac mae cyfleoedd i gymdeithasu drwy’r Gymraeg. Mae Pontio yn cynnig llawer iawn o gyfleoedd gwych ar gyfer myfyrwyr Cymraeg a thu hwnt.

Sioned Martha DaviesSioned Martha Davies

Sioned Martha Davies – Cymraeg

Daw Sioned yn wreddiol o bentref Gwyddgrug ger Pencader ac mae’n gyn-ddisgybl o Ysgol Bro Pedr, Llanbedr Pont Steffan. Mae hi'n astudio Cymraeg ac yn ei blwyddyn gyntaf.

Dewisais astudio ym Mangor oherwydd y naws glos a theuluol sydd i’r adran, ac oherwydd fy mod i’n hoffi’r dref ei hun a’r golygfeydd a gawn o Neuadd John Morris-Jones.

Elain ElisElain Elis

Elain Elis – Cymraeg

Elain Elis o Abergele yn astudio Cymraeg. Mae hi yn ei thrydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Bangor.

Mae’r Brifysgol yn gefnogol iawn o’r myfyrwyr. Mae pob math o gefnogaeth ar gael, boed yn gefnogaeth i waith neu gefnogaeth gyda gyrfaoedd. Mae fy nhiwtor personol hefyd yn gefnogol gan sicrhau fy mod i’n hapus gyda fy ngwaith.

Megan EliasMegan Elias

Megan Elias – Cymraeg

Mae Megan Elias yn 19 oed ac yn dod o Hen Golwyn. Mae’n gyn-ddisgybl yn Ysgol Eirias ac ar hyn o bryd yn astudio Cymraeg. Daeth i Fangor yn fyfyriwr ail iaith yn wreiddiol.

Mae Ysgol y Gymraeg yn adran glos a chyfeillgar iawn. Mae’r darlithwyr mor ddeallus, caredig a difyr. Os ydych chi eisiau unrhyw beth, byddant yn eich helpu chi pryd bynnag rydych chi eisiau.

Nia Hâf Nia Hâf

Nia Hâf – Cymraeg, Theatr a’r Cyfryngau

Daw Nia yn wreiddiol o Lanrug ger Caernarfon. Mae Nia yn byw yn Neuadd John Morris-Jones ym Mangor ac yn astudio Cymraeg, Theatr a’r Cyfryngau.

Bangor ydy’r unig brifysgol sy’n gwneud y cwrs a hefyd am fod UMCB a’r Gymdeithas Gymreig.

Gwen Alaw WilliamsGwen Alaw Williams

Gwen Alaw Williams – Cymraeg

Gwen yn astudio Cymraeg, ac o Lanberis. Mae hi'n byw yn Neuadd John Morris-Jones.

Mae byw mewn neuadd wedi fy ngwneud yn fwy annibynnol wrth goginio ac ati. Rwyf hefyd yn byw mewn neuadd Gymraeg sydd yn brofiad arbennig iawn gan fod pawb fel un teulu mawr.

Elinor Mair PritchardElinor Mair Pritchard

Elinor Mair Pritchard – Cymraeg

Mae Elinor Mair Pritchard yn 20 mlwydd oed ac yn dod o Rosneigr yn Ynys Môn. Aeth i Ysgol Gyfun Llangefni ac mae'n astudio’r Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor.

O’m safbwynt i, Bangor sydd â’r Ysgol Gymraeg orau yng Nghymru. Mae’r darlithwyr yn hynod frwdfrydig ac yn angerddol iawn am eu pwnc.