Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyfeiriadur Mewnol

Cysylltu gyda Prifysgol Bangor

Derbyniadau Israddedigion

Derbyniadau Ôl-raddedig

Cais am Brosbectws

Ymweld â’r Brifysgol

Gwasanaethau Myfyrwyr

Llety Preifat

Neuaddau Preswyl

Gweinyddiaeth Myfyrwyr

Adnoddau Dynol

Y Wasg a Chysylltiadau

Cyfleusterau Cynadleddau

Canolfan Brailsford

Undeb y Myfyrwyr

Pontio

Mae croeso i chi gysylltu â’r Brifysgol yn y Gymraeg neu’r Saesneg fel a nodir yn ein Cynllun Iaith Gymraeg