Cyfeiriadur Mewnol

Cysylltu gyda Prifysgol Bangor

Prifysgol Bangor
Bangor
Gwynedd
LL57 2DG
Ffôn: (01248) 351151

Derbyniadau Israddedigion

(01248) 38 3717
derbyniadau@bangor.ac.uk

Derbyniadau Ôl-raddedig

01248) 38 3762
postgraduate@bangor.ac.uk

Cais am Brosbectws

(01248) 38 3561
prospectws@bangor.ac.uk

Ymweld â’r Brifysgol

(01248) 38 8143 / 38 2005
marchnata@bangor.ac.uk

Gwasanaethau Myfyrwyr

(01248) 38 2024
gwasanaethaumyfyrwyr@bangor.ac.uk

Llety Preifat

(01248) 38 2034
taimyfyrwyr@bangor.ac.uk

Neuaddau Preswyl

(01248) 38 2667
neuaddau@bangor.ac.uk

Y Gofrestrfa Academaidd

(01248) 38 2030
cofrestrfa@bangor.ac.uk

Adnoddau Dynol

Tel: (01248) 383865
hr@bangor.ac.uk

Y Wasg a Chysylltiadau

(01248) 38 3298
press@bangor.ac.uk

Cyfleusterau Cynadleddau

(01248) 38 8088
conference@bangor.ac.uk

Canolfan Brailsford

(01248) 38 2571
brailsford@bangor.ac.uk

Undeb y Myfyrwyr

(01248) 38 8000
undeb@undeb.bangor.ac.uk

Pontio

(01248) 38 2828
info@pontio.co.uk

Mae croeso i chi gysylltu â’r Brifysgol yn y Gymraeg neu’r Saesneg fel a nodir yn ein Cynllun Iaith Gymraeg