Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Wedi gwneud cais i astudio ym Mangor?

Ddim yn hir i fynd, allwn ni ddim aros i'ch gweld chi ym mis Medi!

Mae ein cynlluniau cyffrous ar gyfer ailagor y Brifysgol ym mis Medi yn parhau i ddatblygu. Mae ein timau gwasanaethau campws yn gweithio'n galed i gynllunio ar gyfer ail-agor cyfleusterau, gan gynnwys llety myfyrwyr, wrth gydymffurfio â rheolau a sicrhau diogelwch ein holl fyfyrwyr a staff. Ar yr un pryd mae ein staff academaidd yn brysur yn cynllunio ar gyfer dull dysgu cymysg o gyflwyno'ch cyrsiau.

Ein nod yw sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau a mwyaf diogel pan fyddwch chi'n ymuno â ni ym mis Medi a'n bod ni'n hyblyg i addasu'r hyn rydyn ni'n ei wneud wrth i reolau, rheoliadau a chyfyngiadau gael eu lleddfu.

Mae hwn yn newid enfawr i'r Brifysgol ac mae'n gorfod digwydd yn gyflym iawn felly mae'n ddrwg gennym na allwn roi'r holl fanylion ichi nawr. Ond wrth i'n cynlluniau ddatblygu byddwn yn anfon e-bost atoch gyda diweddariadau a byddwn yn diweddaru'r dudalen Cwestiynau Cyffredin fel y gallwch gyfeirio'n ôl at hynny ar unrhyw adeg.

Bydd y flwyddyn nesaf yn anhygoel ac ni allwn aros i ailagor ein drysau a dod â'r campws yn ôl yn fyw!

Dyma'r dolenni i'n diweddariadau blaenorol y dylech fod wedi'u derbyn trwy e-bost: