Oriau Agor

 

Drysau'n Agor
Mynediad Olaf
Drysau'n Cau
Llun - Gwener
07:00
21:15
22:00
Sadwrn - Sul
08:30
19:15
20:00

Ebrill a Mai

Dydd Iau Ebrill 18fed – Oriau agor arferol

Dydd Gwener Ebrill 19fed – Ar gau dydd Gwener Groglith

Dydd Sadwrn Ebrill 20fed – Oriau agor arferol

Dydd Sul Ebrill 21ain – Oriau agor arferol

Dydd Llun Ebrill 22ain – Ar gau dydd Llun Pasg

Dydd Mawrth Ebrill 23ain – Oriau agor arferol

Dydd Llun Mai 6ed – Ar gau Gwyliau Banc

Dydd Llun Mai 27ain – Ar gau Gwyliau Banc