Gwirfoddoli Chwaraeon

Cyfleoedd Gwirfoddoli

  • Hyfforddi yn y gymuned hefo ieuenctid – pêl droed, hoci, badminton, pêl rwyd
  • Hyfforddi a dyfarnu pêl rwyd
  • Hyfforddi badminton
  • Hyfforddi a dyfarnu pêl droed
  • Hyfforddi a dyfarnu pêl fasged
  • Hyfforddi ac arwain clybiau chwaraeon
  • Cystadlaethau codi pwysau
  • Rhaglen Chwaraeon Campws
  • Trefnu/gwirfoddoli mewn cystadlaethau chwaraeon cyffredinol

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan, gallwch ddefnyddio'r ffuflen gais isod i ymgeisio. 

Am eich ymdrechion i wirfoddoli mi gewch bwyntiau Gwobr Cyflogadwyedd Bangor. 

Gwybodaeth am y Rhaglen Gwirfoddoli Chwaraeon

Ffurflen Gais Gwirfoddoli Chwaraeon 

Am eich ymdrechion i wirfoddoli mi gewch bwyntiau Gwobr Cyflogadwyedd Bangor.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?