Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cwrs Mandarin HSK Lefel 2

Mae cyrsiau’r Sefydliad Confucius yn dilyn cwricwlwm Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK), a gydnabyddir yn fyd-eang, sef rhaglen hyfedredd Tsieineaidd i siaradwyr Tsieineaidd anfrodorol. Er gwybodaeth, mae lefelau cyrsiau HSK wedi eu mapio i’r Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin ar gyfer Ieithoedd (gweler yma). Ar ôl i chi gwblhau eich cwrs HSK, bydd gennych y dewis o sefyll y prawf HSK, sy’n gydnabyddiaeth ffurfiol o’ch gallu yn yr iaith Tsieineaidd ac yn dangos eich sgiliau i ddarpar gyflogwyr, prifysgolion a sefydliadau rhyngwladol eraill.

Mae Sefydliad Confucius ym Mhrifysgol Bangor yn ganolfan brofi HSK swyddogol, felly byddwch yn gallu sefyll y prawf ar ôl i chi gwblhau eich astudiaethau. Sylwer nad yw’r ffi arholiad wedi ei gynnwys yn y cwrs.

Rydym yn cynnig cyrsiau nos Mandarin o ddechreuwr HSK lefel 1 i HSK Lefel 6 uwch bob blwyddyn academaidd. Mae ein cyrsiau fel arfer yn cychwyn ym mis Medi, Ionawr a Mai.

Cadarnhau manylion ein cyrsiau nesaf.

Lefel 2 HSK

HSK 2: Cofrestrwch yn awr!

Mae’r cwrs wedi’i gynllunio ar gyfer oedolion Saesneg eu hiaith sydd wedi cwblhau’r cwrs HSK Lefel 1 10 wythnos; meddu ar feistrolaeth ragorol ar Pinyin a geirfa siarad a gwrando o 150 gair.

 • Deilliannau Dysgu

  Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, dylai myfyrwyr allu gwneud y canlynol:

  • Cyflawni holl nodweddion Lefelau A1 y Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin ar gyfer Ieithoedd
  • Datblygu geirfa siarad a gwrando o’r 300 gair Tsieineaidd a ddefnyddir yn aml a gramadeg perthnasol
  • Datblygu geirfa ysgrifenedig o 200 llythyren
  • Yn gallu cyfathrebu’n effeithiol mewn tasgau arferol bob dydd sy’n gofyn am gyfnewid syml ac uniongyrchol (e.e. gofyn am wybodaeth am leoliadau a chyfarwyddiadau a sut i ymateb; gofyn cwestiynau am deithio a siopa; gofyn cwestiynau yn ymwneud ag amser; cyfleu sgyrsiau dyddiol am fwyd, teuluoedd ac ati.)

  Ffioedd y cwrs

  • Aelodau o’r cyhoedd £110
  • Myfyrwyr a staff Prifysgol Bangor £90

  Cysylltiadau defnyddiol:

  Ymholiadau

  Am ymholiadau a manylion pellach, cysylltwch â confuciusinstitute@bangor.ac.uk