Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Cyrsiau dysgu o bell a chyrsiau cymysg

Cynigir cyrsiau dysgu o bell neu gyrsiau cymysg (lle mae’n bosib i chi gyfuno dysgu o bell neu e-ddysgu gydag astudiaeth wyneb yn wyneb) mewn rhai o’n hysgolion ym Mhrifysgol Bangor. Am fanylion o’r cyrsiau sydd ar gael, dewiswch un o’r ysgolion canlynol.