Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Beth sy’n digwydd ar ôl i mi wneud cais?

Os ydych chi wedi gwneud cais i astudio gwrs israddedig, bydd y Swyddfa Dderbyniadau yn delio â’ch cais. Caiff eich ffurflen ei hanfon ymlaen i’r Ysgol briodol, a bydd yr Ysgol honno wedyn yn cysylltu â chi, ac o bosibl yn eich gwahodd am gyfweliad.

Mae’r Swyddfa Dderbyniadau hefyd yn gyfrifol am yr holl geisiadau i astudio cyrsiau ôl-raddedig. Pan fydd penderfyniad wedi ei wneud mi fydd y Swyddfa Dderbyn yn anfon llythyr cynnig atoch.