Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Astudio rhan-amser

Dewiswch un o’r teitlau isod

Cyrsiau rhan-amser yn yr Ysgol Addysg

Cyrsiau dysgu o bell neu gyrsiau cymysg

Cynigir cyrsiau dysgu o bell neu gyrsiau cymysg (lle mae’n bosib i chi gyfuno dysgu o bell neu e-ddysgu gydag astudiaeth wyneb yn wyneb) mewn rhai o’n hysgolion ym Mhrifysgol Bangor. Am fanylion o’r cyrsiau sydd ar gael, gweler isod:

Graddau cyffredinol israddedig rhan amser

Fel arfer mae myfyrwyr rhan-amser yn mynychu darlithoedd yn ystod y dydd efo’r myfyrwyr llawn-amser. Y gwahaniaeth yw eich bod yn cael llai o ddarlithoedd bob wythnos ac yn cymryd mwy o amser i gyflawni’r cwrs (rhyw 7 mlynedd). Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â’r Swyddfa Dderbyn i drafod y posibiliadau sydd ar gael (admissions@bangor.ac.uk).

Cymwysterau Proffesiynol, Datblygiad a Hyfforddiant yn y Ganolfan Rheolaeth

Mae’r Ganolfan Rheolaeth yn cyfuno’r elfennau gorau o’r sector cyhoeddus a’r sector preifat er mwyn darparu addysg, hyfforddiant a datblygiad arloesol sy’n ysbrydoli.

Mae ein darlithwyr a’n hwyluswyr yn cynnwys amrywiaeth o staff parhaol ac ymwelwyr, sydd i gyd yn brofiadol iawn ac yn uchel eu parch sy’n dod ynghyd er mwyn cynorthwyo rheolwyr yn yr ardal a thu hwnt i ddatblygu’n rheolwyr o’r radd flaenaf.

Gan ei bod yn rhan o Ysgol Busnes Bangor, sy’n uchel ei chlod, mae’r Ganolfan Rheolaeth yn cynnig cymwysterau ôl-radd a phroffesiynol a rhaglenni pwrpasol ym maes rheolaeth, arweinyddiaeth a chyllid a phecynnau hyfforddi wedi eu cynllunio ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus.

Gellir gwneud y rhaglenni a’r cymwysterau i gyd yn y Ganolfan, gan fanteisio ar yr amrywiaeth o ystafelloedd dysgu ac ystafelloedd cyfarfod sydd ar gael, gwneud y mwyaf o’r dechnoleg gwybodaeth a gweledol diweddaraf sydd ar gael. Gallwn hefyd gynnal cyrsiau mewn unrhyw leoliad addas arall, yn ôl eich anghenion.

Am ragor o wybodaeth am Hyfforddiant yn y Ganolfan Rheolaeth cysylltwch â’r Tîm ar 01248 365 992 neu e-bostiwch training@themanagementcentre.co.uk.