Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Be sy’n digwydd ar ôl i mi wneud cais?

Ar ôl i chi yrru eich cais, mae popeth yn ein dwylo ni. Unwaith yr ydym wedi derbyn eich cais gan UCAS, dyma fydd y camau nesaf:

  • Gyrru eich cais i’r ysgol berthnasol
  • Ystyried pob cais yn unigol
  • Penderfynu a ydym am wneud cynnig i chi
  • Gyrru’r ffurflen a’r penderfyniad yn ôl i UCAS

Bydd UCAS wedyn yn rhoi gwybod i chi yn swyddogol ynglyn â’n penderfyniad. Gellwch gadw golwg ar symudiadau eich cais ar-lein drwy UCAS Track unwaith y bydd gennych rif ymgeisydd.

Pa bryd ga’i wybod?

Mi ddylai UCAS roi gwybod eu penderfyniad i bob ymgeisydd rhwng mis Rhagfyr a Mawrth.Os ydych chi wedi cael cynnig lle, cewch wahoddiad i Ddiwrnod Ymweld i Ymgeiswyr UCAS

Gwefan Wedi gwneud Cais

Cewch fwy o fanylion am eich camau nesaf, yn cynnwys gwybodaeth am ein llety a dyddiadau ein Dyddiau Ymweld ar ein gwefan Wedi gwneud cais i Fangor.