Digwyddiadau Archifau a'r Casgliadau Arbennig

Mae’r Archifau a’r Casgliadau Arbennig yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau ar hyd y flwyddyn er mwyn codi ymwybyddiaeth y cyhoedd o’n casgliadau.

Mae arddangosfeydd, darlithoedd cyhoeddus a dyddiau agored yn rhad ac am ddim ac yn agored i bawb. 

Rydym yn cynnal sesiynau cynefino i fyfyrwyr ac yn cynnig y cyfle i gymdeithasau lleol ac ysgolion ddarganfod mwy am ein casgliadau. 

Byddwn hefyd yn cymeryd rhan yn yr wythnos genedlaethol “Archwiliwch eich Archif” sy’n digwydd fis Tachwedd. 

Bydd ein digwyddiadau oll yn cael eu hysbysebu ar y dudalen hon ac ar y cyfryngau cymdeithasol. 

Dilynwch ni ar Twitter

Arddangosfa 2023

Arddangosfa Flynyddol eleni, ‘Cysylltu Casgliadau, Cysylltu Gwasg Gregynog â’n casgliadau archifol ac phrintiedig’ i’w gweld yng Nghoridor Siambr y Cyngor ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau. Mae hefyd ar gael i'w weld ar-lein yma.

Poster advertising the 2023 exhibition about the Gregynog press

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?