Digwyddiadau Archifau a'r Casgliadau Arbennig

Mae’r Archifau a’r Casgliadau Arbennig yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau ar hyd y flwyddyn er mwyn codi ymwybyddiaeth y cyhoedd o’n casgliadau.

  • Mae arddangosfeydd, darlithoedd cyhoeddus a dyddiau agored yn rhad ac am ddim ac yn agored i bawb. 
  • Rydym yn cynnal sesiynau cynefino i fyfyrwyr a staff ac yn cynnig y cyfle i gymdeithasau lleol ac ysgolion ddarganfod mwy am ein casgliadau. 

Byddwn hefyd yn cymeryd rhan yn flynyddol yn y digwyddiadau cenedlaethol “Archwiliwch eich Archif”.

Bydd ein digwyddiadau oll yn cael eu hysbysebu ar y dudalen hon ac ar y cyfryngau cymdeithasol – Facebook ac X

 DILYNWCH NI AR FACEBOOK  Dilynwch ni ar x - Twitter

Darlith Flynyddol y Archifau

30 Hydref 2024 Prif Ddarlithfa’r Prif Adeilad 5.30
Darlith Flynyddol y Archifau : Yr Athro Terence Dooley o Brifysgol Maynooth, Iwerddon
Mae teitl ei ddarlith eto i’w gadarnhau.

Arddangosfa'r Archifau a Chasgliadau Arbennig 2024

DATHLU'R 140

Agorodd Coleg Prifysgol Gogledd Cymru ym Mangor ar 18 Hydref, 1884. Gyda’r
digwyddiad hwn gwireddwyd gobeithion a dyheadau llawer ers dyddiau Owain Glyndŵr
am Brifysgol yng ngogledd Cymru. Gyda phum deg wyth o fyfyrwyr, dyma ddechrau'r
daith i un o sefydliadau pwysig yr ardal. Heddiw, mae ymhell dros 11,000 o fyfyrwyr yma
o bob cwr o’r byd yn elwa o’r traddodiad Cymreig cryf sy’n credu yng ngwerth addysg i
bawb.

Yn yr arddangosfa hon cawn gipolwg ar hanes cyfoethog y Brifysgol am y 140 mlynedd
ddiwethaf. O'r nifer fawr o ddeunyddiau sydd gan Archifau'r Brifysgol ei hun, cafwyd
detholiad o enghreifftiau cynrychioliadol, ac sy’n dwyn atgofion i’r cof, i ddarlunio bywyd
a gwaith myfyrwyr a staff ddoe a heddiw.

Cliciwch yma i fynd at yr arddangosfa

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?