/sites/default/files/styles/16x9_1920w/public/2023-02/25-1%200-22%20Bangor%20Uni%20%205509.jpg?h=9855f42d&itok=O_oUOPK6

Busnes, Marchnata a Rheolaeth

Mae astudio Busnes, Rheolaeth a Marchnata ym Mangor yn rhoi sgiliau a gwybodaeth i chi ar gyfer gyrfa lwyddiannus mewn diwydiant neu academia. Mae gennym berthynas agos â llawer o gyrff proffesiynol sy'n cydnabod ansawdd ein cyrsiau ac sy'n cael eu graddio'n uchel yn rheolaidd am ein cymorth i fyfyrwyr

Ar y dudalen hon:
Archwiliwch eich opsiynau o fewn busnes, rheolaeth a marchnata

10 Uchaf

ar gyfer Bodlonrwydd Myfyrwyr o fewn Marchnata

Complete University Guide 2023

3ydd

am Ansawdd Addysgu: Busnes, Rheolaeth a Marchnata

Times & Sunday Times: Good University Guide 2023

97%

Boddhad Cyffredinol o fewn maes Rheolaeth

Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2022

Clywed gan ein myfyrwyr

Delyth Jones-Williams profile picture

Delyth Jones-Williams

Mae astudio ym Mangor wedi golygu fy mod yn gallu datblygu fy ngyrfa yn bellach, heb y radd doedd ddim posibilrwydd i mi ddatblygu fy ngyrfa yn bellach. Rwyf yn hyderus nawr bod yno lawer o gyfleoedd i mi yn y dyfodol. Dros y 3 mlynedd diwethaf dwi wedi cael cyfnodau anodd ond erioed wedi teimlo fy mod ar ben fy hun, mha hynny yn beth braf iawn.

 

Dathlu Ein Graddedigion

Pob blwyddyn rydym yn gweld cannoedd o fyfyrwyr yn graddio o Ysgol Busnes Bangor. Mae’r seremoni raddio yn un o uchafbwyntiau'r flwyddyn i’n staff, myfyrwyr Israddedig ac Ôl-raddedig. Dyma gip olwg o'r seremoni raddio'r Gaeaf.

Rydym yn hoffi cadw mewn cysylltiad â’n myfyrwyr ar ôl iddynt raddio felly dewch i ymuno â’n cymuned ar-lein o staff, myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr ar LinkedIn Ysgol Busnes Bangor.

Ymunwch â'r gymuned

Y peth gorau am y cwrs hyd yma yw'r ffaith ein bod yn astudio amrywiaeth o agweddau o'r pwnc yn ogystal â'r cyfathrebu rhwng darlithwyr a myfyrwyr a'r holl gefnogaeth ycwanegol sydd ar gael i fyfyrwyr.

Delyth Jones Williams,  Busnes a Chyllid

A oes gennych unrhyw gwestiynnau am fywyd myfyriwr ym Mangor? Mae ein llysgenhadon yn barod i’ch helpu gael yr ateb.

Gall ein myfyrwyr ddweud mwy wrthoch am y profiad o astudio yma, am y Clybiau a Chymdeithasau gwych sydd yma, a sut bu iddynt hwy wneud ffrindiau ac ymgartrefu yn y Brifysgol fel myfyriwr Busnes, Marchnata a Rheolaeth. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs, mae ein darlithwyr wrth law i helpu. Dyma rai cwestiynau a ofynnir yn aml. Oes gennych chi unrhyw gwestiwn arall i'n darlithwyr? 

  • Pa rinweddau sydd gan fyfyrwyr Busnes, Marchnata a Rheolaeth llwyddiannus ym Mangor? 
  • Beth allai wneud i baratoi at astudio Busnes, Marchnata a Rheolaeth ym Mangor? 
  • Sut ydw i yn gwybod mai Busnes, Marchnata a Rheolaeth ym Mangor yw’r dewis iawn i mi? 

Cyflogadwyedd

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?