Yn dangos desg gan gynnwys taflen gyfrifeg, sbectol, cyfrifiannell a beiro.

Cyfrifeg, Bancio a Chyllid

Darganfyddwch ein Cyrsiau Israddedig

Pam Astudio Cyfrifeg, Bancio a Chyllid?

Rydym yn falch iawn o'r amgylchedd addysgu a dysgu yn Ysgol Busnes Bangor. Rydym wedi buddsoddi'n helaeth mewn adnoddau dysgu arloesol, cefnogaeth dechnolegol, gofal bugeiliol a phrofiad myfyrwyr. Mae ein perfformiad cryf ar y llwyfan byd-eang yn dyst i'n hymrwymiad i ddarparu profiad heriol a thrwyadl i'n holl fyfyrwyr. Mae ein rhaglenni gradd Cyfrifeg, Bancio a Chyllid yn darparu gwybodaeth werthfawr iawn a sgiliau trosglwyddadwy sy'n paratoi ein graddedigion at amrywiaeth eang o yrfaoedd posib. Mae ein graddedigion yn symud ymlaen i swyddi yn y sectorau preifat a chyhoeddus, mewn marchnadoedd a sefydliadau ariannol rhyngwladol neu mewn busnesau lleol a rhyngwladol. Caiff myfyrwyr brofiad o amrywiaeth o adnoddau a thechnegau cyfrifyddu a chyllid ynghyd â sylfaen academaidd drylwyr.  Gall myfyrwyr wneud defnydd o'r sgiliau a ddatblygir ar y rhaglenni hyn ar unwaith ar ddechrau eu gyrfaoedd. Mae graddedigion y rhaglenni hyn yn cael cyfle i weithio mewn swyddi difyr a buddiol.

Yr Uchaf

o holl brifysgolion y DU ar gyfer ymchwil ym maes Bancio, y 25ain safle yn fyd-eang

RePEc, Awst 2021

10 Uchaf

yn y DU ar gyfer Boddhad Myfyrwyr: Cyfrifeg

NSS 2021

Y peth gorau am y cwrs hyd yma yw'r ffaith ein bod yn astudio amrywiaeth o agweddau o'r pwnc yn ogystal â'r cyfathrebu rhwng darlithwyr a myfyrwyr a'r holl gefnogaeth ycwanegol sydd ar gael i fyfyrwyr.

 

Delyth Jones Williams,  Busnes a Chyllid

Ein Hymchwil o fewn Cyfrifeg, Bancio a Chyllid

Mae Bangor wedi datblygu enw da yn rhyngwladol ym maes ymchwil bancio a chyllid dros sawl degawd. Mae gan staff gysylltiadau gweithredol â sefydliadau rhyngwladol fel Banc Canolog Ewrop (ECB) a'r Bank for International Settlements (BIS). Ymhlith y themâu ymchwil cyfredol a ystyrir gan ein staff mae Undeb Bancio Ewrop, polisi cyfradd llog negyddol, iawndal gweithredol, moeseg ariannol a statws credyd. Mae myfyrwyr cyfrifeg yn gallu menteisio ar ein hacademyddion a'n hymchwilwyr sy'n arbenigwyr mewn cyfrifeg ariannol a rheoli, trethiant, archwilio a dadansoddi ariannol. Mae ein staff yn cyhoeddi canfyddiadau eu hymchwil mewn llawer o'r cyfnodolion rhyngwladol blaenllaw ym maes cyfrifeg, bancio a chyllid. Mae staff academaidd yn gwneud gwaith ymchwil ar lefel uchel i sefydliadau allanol yn gyson, fel y Comisiwn Ewropeaidd, Banc y Byd a Thrysorlys y DU. Mae dysgu dan arweiniad ymchwil yn ffynnu yn yr ysgol ac mae wedi arwain at gynllunio a darparu rhaglenni arloesol ym maes cyfrifeg, bancio a chyllid. 

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?