/sites/default/files/styles/16x9_1920w/public/2023-01/Artboard%201.jpg?h=ecb6dfc1&itok=rgcQaTC0

Cyfrifeg, Bancio a Chyllid

Mae Cyfrifeg, Bancio a Chyllid ym Mangor yn adnabyddus am ei ymchwil. Cewch brofiad myfyrwyr unigryw yma ym Mangor gyda dewis o gyrsiau sy'n rhoi sgiliau trosglwyddadwy ar gyfer gyrfa lwyddiannus.

Ar y dudalen hon:
Darganfyddech eich opsiynau o fewn cyfrifeg, bancio a chyllid

97%

am Foddhad Cyffredinol ar gyfer maes pwnc Cyfrifyddu

Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2022

2il

am Ansawdd Addysgu ar gyfer Cyfrifeg a Chyllid

Times & Sunday Times: Good University Guide 2023

10 Uchaf

o fewn maes pwnc Cyfrifeg a Chyllid

Guardian University Guide 2023

Delyth Jones-Williams profile picture

Delyth Jones-Williams

Mae astudio ym Mangor wedi golygu fy mod yn gallu datblygu fy ngyrfa yn bellach, heb y radd doedd ddim posibilrwydd i mi ddatblygu fy ngyrfa yn bellach. Rwyf yn hyderus nawr bod yno lawer o gyfleoedd i mi yn y dyfodol. Dros y 3 mlynedd diwethaf dwi wedi cael cyfnodau anodd ond erioed wedi teimlo fy mod ar ben fy hun, mha hynny yn beth braf iawn.

Dathlu Ein Graddedigion

Pob blwyddyn rydym yn gweld cannoedd o fyfyrwyr yn graddio o Ysgol Busnes Bangor. Mae’r seremoni raddio yn un o uchafbwyntiau'r flwyddyn i’n staff, myfyrwyr Israddedig ac Ôl-raddedig. Dyma gip olwg o'r seremoni raddio'r Gaeaf.

Rydym yn hoffi cadw mewn cysylltiad â’n myfyrwyr ar ôl iddynt raddio felly dewch i ymuno â’n cymuned ar-lein o staff, myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr ar LinkedIn Ysgol Busnes Bangor.

Ymunwch â'r gymuned

Y peth gorau am y cwrs hyd yma yw'r ffaith ein bod yn astudio amrywiaeth o agweddau o'r pwnc yn ogystal â'r cyfathrebu rhwng darlithwyr a myfyrwyr a'r holl gefnogaeth ycwanegol sydd ar gael i fyfyrwyr.

 

Delyth Jones Williams,  Busnes a Chyllid

A oes gennych unrhyw gwestiynnau am fywyd myfyriwr ym Mangor? Mae ein llysgenhadon yn barod i’ch helpu gael yr ateb.

Gall ein myfyrwyr ddweud mwy wrthoch am y profiad o astudio yma, am y Clybiau a Chymdeithasau gwych sydd yma, a sut bu iddynt hwy wneud ffrindiau ac ymgartrefu yn y Brifysgol fel myfyriwr Cyfrifeg, Bancio a Chyllid. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs, mae ein darlithwyr wrth law i helpu. Dyma rai cwestiynau a ofynnir yn aml. Oes gennych chi unrhyw gwestiwn arall i'n darlithwyr? 

  • Pa rinweddau sydd gan fyfyrwyr Cyfrifeg, Bancio a Chyllid llwyddiannus ym Mangor? 
  • Beth allai wneud i baratoi at astudio Cyfrifeg, Bancio a Chyllid ym Mangor? 
  • Sut ydw i yn gwybod mai Cyfrifeg, Bancio a Chyllid ym Mangor yw’r dewis iawn i mi? 

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?