Llun agos o sgrin cyfrifiadur yn dangos cod

Gwyddor Data

Darganfyddwch ein Cyrsiau Israddedig

Myfyrwyr yn gweithio gyda'i gilydd gyda rhyngwyneb dyfodolaidd yn y llyfrgell

Pam Astudio Gwyddor Data?

Rydym yn gymuned fywiog gyda labordai â chyfarpar da, cyfrifiaduron wedi eu rhwydweithio gan ddefnyddio meddalwedd o safon diwydiant a'n llyfrgell ein hunain. Mae ein hymchwil a'n hymwneud fel arall â diwydiant yn sicrhau bod ein cyrsiau'n adlewyrchu'r datblygiadau diweddaraf. Mae'r staff yn ymarferwyr yn y maes sy'n gweithio ar brojectau ar y cyd ac yn gweithredu fel ymgynghorwyr i ddiwydiant.

Ein Hymchwil o fewn Gwyddor Data

Mae ein harbenigeddau ymchwil yn cynnwys graffeg gyfrifiadurol, delweddu, darganfod gwybodaeth a chyfathrebu. Caiff arbenigedd yn y meysydd hyn ei ymgorffori yn ein gweithgareddau dysgu, gan roi mynediad uniongyrchol i fyfyrwyr i'r ymchwil cyfrifiadureg diweddaraf. Mae ein hymchwil wedi gwneud yn eithriadol o dda, ac mae tystiolaeth o hynny yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) diweddaraf.

Trefnir ein gweithgareddau ymchwil mewn tri grŵp ymchwil, sy'n gorgyffwrdd i wneud y mwyaf o gyfleoedd i gydweithio ac adnoddau Ffotoneg a ChyfathrebuYnni, Amgylcheddol a Bio-synhwyro (EEBG)Delweddu, Data, Modelu a Graffeg (VDMG).

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?