Myfyrwyr yn defnyddio technoleg realiti rhithiwr

Cyfrifiadureg

Mae Cyfrifiadureg yn sail i bob agwedd ar gymdeithas, busnes a chyfoethogi bywydau miliynau. Rydym yn gwbl ymroddedig i baratoi ein myfyrwyr i fod yn weithiwyr proffesiynol cyfrifiadurol gyda'r gallu i ddysgu am y wybodaeth a'r datblygiadau diweddaraf ym maes cyfrifiadureg.

Ar y dudalen yma:
Ein cyrsiau Cyfrifiadureg

5 rheswm da dros ddewis Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Bangor 

Darganfyddwch y cwrs Cyfrifiadureg i chi

Mae pob un o'n cyrsiau'n cwmpasu sgiliau sylfaenol Cyfrifiadureg sef rhaglennu, rhesymeg a datrys problemau. Mae ein harbenigwyr ymysg y gorau yn y byd ym meysydd Deallusrwydd Artiffisial, Delweddu a Rhithrealiti. Maent yn cydweithio i greu amgylchedd addysgu ac ymchwil arobryn lle mae pob myfyriwr yn mwynhau'r cyfle i arbenigo yn y maes sy'n eu cyffroi fwyaf.

Myfyriwr yn dylunio gem ar y cyfrifiadur

Pam Astudio Cyfrifiadureg?

Rydym yn gweld ein holl fyfyrwyr fel unigolion ac yn deall eu cryfderau. Mae drysau ein swyddfeydd bob amser yn agored i'n holl fyfyrwyr, p'un a ydynt yn dymuno trafod eu gwaith academaidd, eu damcaniaethau ymchwil neu gael sgwrs am fywyd. Mae unrhyw un sy'n dewis astudio gyda ni yn cael help pob cam o'r ffordd a bydd yn graddio gyda chymhwyster sy'n cael ei barchu gan gyflogwyr, yn ogystal ag atgofion a ffrindiau fydd yn para am oes. 

A oes gennych unrhyw gwestiynnau am fywyd myfyriwr ym Mangor? Mae ein llysgenhadon yn barod i’ch helpu gael yr ateb.

Gall ein myfyrwyr ddweud mwy wrthoch am y profiad o astudio yma, am y Clybiau a Chymdeithasau gwych sydd yma, a sut bu iddynt hwy wneud ffrindiau ac ymgartrefu yn y Brifysgol fel myfyriwr Cyfrifiadureg. 

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs, mae ein darlithwyr wrth law i helpu. Dyma rai cwestiynau a ofynnir yn aml. Oes gennych chi unrhyw gwestiwn arall i'n darlithwyr? 

  • Pa rinweddau sydd gan fyfyrwyr Cyfrifiadureg llwyddiannus ym Mangor? 
  • Beth allai wneud i baratoi at astudio Cyfrifiadureg ym Mangor? 
  • Sut ydw i yn gwybod mai Cyfrifiadureg ym Mangor yw’r dewis iawn i mi? 

 

Ein Hymchwil o fewn Cyfrifiadureg

Mae ein harbenigeddau ymchwil yn cynnwys graffeg gyfrifiadurol, delweddu, canfod gwybodaeth a chyfathrebu. Caiff arbenigedd yn y meysydd hyn ei ymgorffori yn ein gweithgareddau dysgu, gan roi llwybr uniongyrchol i fyfyrwyr i'r ymchwil ddiweddaraf mewn Cyfrifiadureg. 

Mae ein hymchwil wedi gwneud yn eithriadol o dda, ac mae tystiolaeth o hynny yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) diweddaraf.  

Trefnir ein gweithgareddau ymchwil mewn tri grŵp ymchwil, sy'n gorgyffwrdd i wneud y gorau o adnoddau a chyfleoedd i gydweithio. 

Cyfleusterau Rhagorol

Fel myfyriwr yma, byddwch yn gwneud defnydd o’n cyfleusterau ardderchog sy’n cynnwys:

  • Labordai cyfrifiadurol mawr gyda'r holl feddalwedd ddiweddaraf. 
  • Labordy technolegau trochi sydd wedi cael ei sefydlu yn ddiweddar, lle mae'r dyfeisiau diweddaraf yn cael eu defnyddio at waith project ac ymchwil.
  • Labordy rhwydweithio mawr sydd wedi cael ei sef ddiweddar. Mae'r cyfleusterau wedi eu cynllunio i roi cyfle i fyfyrwyr ddylunio a gweinyddu rhwydweithiau ac i gefnogi cyflwyno modiwlau am saernïaeth cyfrifiaduron. 

Cipolwg ar ein cyfleusterau

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?