Person yn gweithio ar gylched drydanol

Peirianneg Electronig

Darganfyddwch y cyrsiau o fewn Peirianneg Electronig

Ffibrau optegol

Pam Astudio Peirianneg Electronig?

Mae gennym hanes hir o arbenigedd mewn peirianneg electronig a gellwch astudio amrywiaeth gyfoethog o fodiwlau. Cewch eich dysgu gan staff sy'n beirianwyr electronig profiadol ac sy'n cynnal cysylltiadau â diwydiant i sicrhau bod cyrsiau'n adlewyrchu datblygiadau diweddar. Mae gennym hefyd staff sy'n arbenigo mewn dysgu mathemateg i beirianwyr.

Image of Megan Wyn Owen

Proffil Myfyrwyr Megan Wyn Owen

BSc Peirianneg Electronig

Mae Bangor yn cynnig yr opsiwn i astudio rhai modiwlau yn y Gymraeg os dymunir, ag roeddwn i'n hoffi'r opsiwn o allu wneud hyn.

Cyfleoedd Gyrfa o fewn Peirianneg Electronig

Mae ein graddedigion yn mynd ymlaen i weithio mewn ystod enfawr o wahanol ddiwydiannau. Maent yn hynod werthfawr i gyflogwyr o bob math. Mae hyn oherwydd bod ein cyrsiau'n cyfuno addysgu o ansawdd uchel ynghyd ag amser a dreulir yn gwneud gwaith mewn labordai.  Mae ein myfyrwyr yn dysgu'r theori ac yn rhoi hyn ar waith yn y labordy ar unwaith.

Gall ein graddedigion weithio mewn llawer o wahanol feysydd, o electroneg fodurol ar gyfer timau Jaguar Land Rover, Honda neu F1, i ddylunio caledwedd gemau cyfrifiadurol; ac o labordai ymchwil y llywodraeth i wneuthurwyr offer electroneg i ddefnyddwyr.

Mae'r sgiliau modelu mathemategol, datrys problemau a rheoli projectau yr ydym yn eich dysgu yn eich gwneud yn ddeniadol i ystod lawer ehangach o gyflogwyr, a dyna pam mae dros 90% o'n myfyrwyr yn cerdded yn syth i swyddi priodol i raddedigion pan fyddant yn gadael Bangor.

Ein Hymchwil o fewn Peirianneg Electronig

Mae ein hymchwil wedi gwneud yn eithriadol o dda, ac mae tystiolaeth o hynny yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) diweddaraf. Mewn Peirianneg Electronig, roedd Prifysgol Bangor yn 4ydd yn y DU o ran cynnyrch ymchwil. Cafodd ein hamgylchedd ymchwil - sydd hefyd o gryn bwysigrwydd i fyfyrwyr ôl-raddedig - sgôr rhyfeddol o uchel hefyd. 

Trefnir ein gweithgareddau ymchwil mewn tri grŵp ymchwil, sy'n gorgyffwrdd i wneud y gorau o gyfleoedd i gydweithio ac adnoddau: Ffotoneg a ChyfathrebuYnni, Amgylcheddol a Bio-synhwyro (EEBG)Delweddu, Data, Modelu a Graffeg (VDMG).

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?