Person yn gweithio ar gylched drydanol

Peirianneg

Darganfyddwch ein Cyrsiau Israddedig

Ffibrau optegol

Pam Astudio Peirianneg?

Mae gennym hanes hir o arbenigedd mewn peirianneg electronig a gellwch astudio amrywiaeth gyfoethog o fodiwlau. Cewch eich dysgu gan staff sy'n beirianwyr electronig profiadol ac sy'n cynnal cysylltiadau â diwydiant i sicrhau bod cyrsiau'n adlewyrchu datblygiadau diweddar. Mae gennym hefyd staff sy'n arbenigo mewn dysgu mathemateg i beirianwyr.

Ein Hymchwil o fewn Peirianneg

Mae ein hymchwil wedi gwneud yn eithriadol o dda, ac mae tystiolaeth o hynny yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) diweddaraf. Mewn Peirianneg Electronig, roedd Prifysgol Bangor yn 4ydd yn y DU o ran cynnyrch ymchwil. Cafodd ein hamgylchedd ymchwil - sydd hefyd o gryn bwysigrwydd i fyfyrwyr ôl-raddedig - sgôr rhyfeddol o uchel hefyd. 

Trefnir ein gweithgareddau ymchwil mewn tri grŵp ymchwil, sy'n gorgyffwrdd i wneud y gorau o gyfleoedd i gydweithio ac adnoddau: Ffotoneg a ChyfathrebuYnni, Amgylcheddol a Bio-synhwyro (EEBG)Delweddu, Data, Modelu a Graffeg (VDMG).

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?