Pedwar myfyriwr yn eistedd mewn cylch yn sgwrsio a'i gilydd yn y labordy peirianneg electronig, gydag offer yn y cefndir

Peirianneg

Yn y 10% uchaf o blith prifysgolion y byd o ran cynaliadwyedd (QS World Rankings: Sustainability 2024).

Ein nod yw meithrin peirianwyr sydd wedi'u paratoi, sy'n awyddus ac sydd gyda'r gallu i gyfrannu at ddatblygiad isadeiledd clyfar y dyfodol.

Ar y dudalen yma:
Ein cyrsiau Peirianneg

Darganfyddwch y cwrs Peirianneg i chi

Cymerwch olwg ar ein Prentisiaethau Gradd Peirianneg

Bydd ein cyfleusterau yn dod â'r hyn rydych wedi ei ddysgu yn fyw

Mae’r cyfleusterau yn cynnwys:

  • Labordy israddedig, ardystiwyd gan Keysight
  • Ystafell lân Class 1000. Bydd myfyrwyr israddedig yn mynychu taith yn eu blwyddyn gyntaf ac yn gweithio ar waith project yn yr Ystafell Lan ym mlwyddyn 3 os ydynt yn gweithio gyda’r academydd perthnasol. 
  • Mae ein Canolfan Prosesu Signalau Digidol yn arbenigo mewn technolegau 5G ac yn rhoi profiad i’n myfyrwyr o dechnolegau arloesol ac ymchwil mewn Prosesu Signalau Digidol. Ein nod yw defnyddio technoleg ficro a nano i ddatblygu deunyddiau a thechnegau newydd. 
Dau fyfyriwr ac un darlithydd yn sefyll mewn labordy, gyda'r darlithydd yn pwyntio at fraich robotig fawr oren

A oes gennych unrhyw gwestiynnau am fywyd myfyriwr ym Mangor? Mae ein llysgenhadon yn barod i’ch helpu gael yr ateb.

Gall ein myfyrwyr ddweud mwy wrthoch am y profiad o astudio yma, am y Clybiau a Chymdeithasau gwych sydd yma, a sut bu iddynt hwy wneud ffrindiau ac ymgartrefu yn y Brifysgol.

Sgwrsiwch efo'n myfyrwyr

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs, mae ein darlithwyr wrth law i helpu. Dyma rai cwestiynau a ofynnir yn aml. Oes gennych chi unrhyw gwestiwn arall i'n darlithwyr? 

  • Pa rinweddau sydd gan fyfyrwyr llwyddiannus y pwnc hwn ym Mangor? 
  • Beth allai wneud i baratoi at astudio'r pwnc hwn ym Mangor? 
  • Sut ydw i yn gwybod mai'r pwnc hwn ym Mangor yw’r dewis iawn i mi? 

 

Ein Hymchwil o fewn Peirianneg

Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021, roedd 50% o effaith ein hymchwil gyda’r gorau yn y byd ac 87% o’n hymchwil gyda’r gorau yn y byd neu’n rhagorol yn rhyngwladol. Mae ein grwpiau ymchwil clodfawr yn cynnwys y Ganolfan Prosesu Arwyddion Digidol a’r Sefydliad Dyfodol Niwclear.

Trefnir ein gweithgareddau ymchwil mewn tri grŵp ymchwil, sy'n gorgyffwrdd i wneud y gorau o gyfleoedd i gydweithio ac adnoddau: Ffotoneg a ChyfathrebuYnni, Amgylcheddol a Bio-synhwyro (EEBG)Delweddu, Data, Modelu a Graffeg (VDMG).

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?