Tyrbinau gwynt yn cynhyrchu ynni ar y môr.

Ynni Adnewyddadwy'r Môr Ôl-raddedig trwy Ddysgu - Mynediad: Medi 2022/23

Manylion y Cwrs

  • Mis Dechrau Medi
  • Cymhwyster MSc
  • Hyd 1 flwyddyn
  • Modd Astudio

    Llawn amser

  • Lleoliad

    Bangor

Llun tanddwr o blymiwr yn edrych i fyny rhwng y gwymon

Darllen mwy: Gwyddorau Eigion

Mae Gwyddorau'r Eigion ym Mangor yn unigryw am ei fod yn cwmpasu astudiaeth o bob agwedd ar amgylchedd môr y byd, o aberoedd ac arfordiroedd i ddyfnderoedd y cefnfor. Mae ein lleoliad unigryw rhwng môr a mynydd, a'n cyfleusterau rhagorol, sy'n cynnwys llong ymchwil gyda'r holl offer priodol, yn ein gwneud yn un o'r prifysgolion mwyaf poblogaidd yn y Deyrnas Unedig i astudio gwyddorau'r eigion.

Tonnau môr gyda thyrbinau gwynt yn y cefndir

Darllen mwy: Ffiseg

Rydym wedi bod yn dysgu Ffiseg Eigion ers dros 50 mlynedd. Trwy astudio ffiseg y cefnfor, byddwch yn dysgu sut mae'r cefnfor yn gweithio ac yn rhyngweithio ag elfennau eraill o System y Ddaear, yr atmosffer a'r cryosffer.

LLun tanddwr o bysgod mewn riff

Darllen mwy: Bioleg Môr

Yma ym Mhrifysgol Bangor, mae Bioleg Môr wedi cael ei ddysgu ers bron i 100 mlynedd. Rydym yn unigryw yn yr ystyr ein bod yn cynnwys astudiaeth o bob elfen o amgylchedd moroedd y byd, o aberoedd ac arfordiroedd i ddyfnderoedd y cefnfor. 

Tyrbin gwynt a ffotofoltaidd

Darllen mwy: Ynni Adnewyddadwy

Mae ein staff yn arwain y byd ym maes ymchwil ynni adnewyddadwy o'r môr, maent wedi ysgrifennu “y” gwerslyfr ar y pwnc, ac ar flaen y gad o ran datblygiadau masnachol ac ymchwil a datblygu yn y sector. Ein rhaglenni gradd yw'r sylfaen ar gyfer gyrfaoedd mewn sawl agwedd ar y diwydiant ynni carbon isel.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?