Mynediad at Gontractau Pryniant

Gall y Brifysgol brynu o amrywiaeth eang o gontractau masnachol yn y sector cyhoeddus sy’n cynnig nwyddau a gwasanaethau ar delerau ffafriol.

Mae Strategaeth Bryniant y Brifysgol yn mynnu bod yr holl bryniannau perthnasol yn cael eu gwneud drwy’r contractau hyn oni bai bod rheswm busnes amlwg i’r gwrthwyneb.

Mae’r Brifysgol yn aelod o’r North Western Universities Purchasing Consortium (NWUPC) ac yn cael mynediad llawn at amrywiaeth o gontractau nwyddau. Mae’r Consortiwm wedi’i rannu’n nifer o grwpiau nwyddau ac mae gan Brifysgol Bangor gynrychiolydd ar gyfer pob grwp fel y nodir isod.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?