Cadw llygaid ar stociau ar y farchnad stoc

Canllawiau Pryniant yr Undeb Ewropeaidd

Mae’n ofynnol i’r brifysgol gydymffurfio â Chyfarwyddeb yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer pryniant nwyddau, gwasanaethau a chontractau gwaith cyhoeddus ar bob achlysur lle credir y bydd gwerth tebygol y contract yn uwch na’r trothwyon ariannol a nodir isod.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?