Yswiriant

Gellir cysylltu 'r Sywyddog Yswiriant ar est. 8546, a gall ef eich cynghori ar bob agwedd ar yswiriant. Mae yswiriant yn bwnc cymhleth, a hwyrach y bydd angen cyfeirio eich ymholiad i'n broceriaid. Hwyrach y bydd angen iddynt hwythau, yn eu tro, ymgynghori 'r yswirwyr eu hunain, felly, da chi, holwch mewn da bryd.

Dylech bob amser ddwyn unrhyw beth y gofynnir ichi ei lofnodi i sylw'r Swyddog Yswiriant os ymddengys ei fod yn trosglwyddo risg i'r Brifysgol neu os golyga fod y Brifysgol yn rhyddarbed rhywun arall.

Gan y gallai'r dogfennau hyn, er eu hymddangosiad diniwed, gostio miloedd o bunnoedd i'r Brifysgol, rhaid iddynt gael eu llofnodi gan uwch aelod o'r staff yn y Swyddfa Gyllid. Peidiwch byth chael eich temtio i wneud hynny eich hun.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?