Campws Wrecsam

Labordy Sgiliau

Mae gennym hefyd labordy sgiliau llawn offer ac mae dysgu yn cynnwys:

  • Mae swît pelydr-x digidol yn caniatáu i amrywiaeth o sgiliau clinigol gael eu haddysgu i fyfyrwyr mewn amgylchedd efelychiadol sy'n helpu i'ch paratoi ar gyfer lleoliadau clinigol.
  • Mynediad i efelychiad bwrdd gwaith ar gyfer radiograffeg taflunio, CT, a ffiseg radiograffeg y byddwch yn gallu cael mynediad iddynt ar y campws a thrwy fynediad o bell i gyfrifiaduron y Brifysgol.
  • Offer rhith-realiti trochi – Bangor yw'r Brifysgol 1af yn y wlad i gael y feddalwedd hon ar gael i fyfyrwyr a fydd yn eich galluogi i archwilio rhith-gleifion yn ddiogel.

Lleoliadau

Mae lleoliadau ar gyfer myfyrwyr Radiograffeg yn digwydd yng Ngogledd Cymru ac yn yr Ymddiriedolaethau GIG cyfagos. Mae'r rhain yn agweddau hanfodol ar y profiad dysgu, gan adeiladu ar wybodaeth ddamcaniaethol a'i chymhwysiad mewn sefyllfaoedd bywyd go iawn. Mae'r profiad hwn yn arfogi myfyrwyr i ddechrau yn y proffesiwn gyda sgiliau Radiograffeg priodol, ac yn barod i gyfrannu eu harbenigedd mewn amrywiaeth o leoliadau clinigol.

Cyrsiau ar gael ar Gampws Wrecsam

  • Radiograffeg Ddiagnostig BSc (Anrh) (3 blynedd)

Derbynnir ceisiadau trwy gydol y flwyddyn. Mae lleoedd ar y cwrs BSc Radiograffeg yn llenwi'n gyflym ac fe'ch anogir i wneud cais cyn gynted â phosibl.

Wrecsam ac ardaloedd cyfagos

Gellwch gerdded i ganol tref Wrecsam o Gampws Wrecsam Bangor mewn deng munud, ac mae'n ddewis delfrydol i fyfyrwyr sy'n dymuno profi'r gorau o fywyd modern mewn tref groesawgar, gyda sawl parc, oriel ac amgueddfa. O fewn ugain munud o deithio gallwch golli'ch hun ym mryniau Cymru, cael eich swyno gan yr olion Rhufeinig yng Nghaer neu weld y gorffennol hanesyddol cyfoethog ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.

Gallwch ddarganfod mwy am Wrecsam, tref fwyaf Gogledd Ddwyrain Cymru ar y safleoedd defnyddiol hyn:

 

This is Wrexham

Croeso Cymru - Wrecsam

Croeso i Wrecsam

Ysgol Gwyddorau Meddygol ac Iechyd, Parc Technoleg Wrecsam, Croesnewydd Road, Wrecsam, LL13 7YP

Campws Wrecsam

Mae Wrecsam yng ngogledd ddwyrain Cymru, 70 milltir o Fangor, ac felly mae o fewn cyrraedd rhwydd i arfordir gogledd Cymru a golygfeydd godidog Eryri. Dim ond 13 milltir sydd rhwng Wrecsam a dinas Caer, gyda Lerpwl a Manceinion o fewn cyrraedd rhwydd mewn car neu ar drên. Mae hyn yn ei roi o fewn pellter teithio hawdd i rannau helaeth o ogledd orllewin Lloegr a Chanolbarth Lloegr yn ogystal â gogledd ddwyrain Cymru. Mae campws Wrecsam wrth ochr Ysbyty Maelor ar Barc Technoleg Wrecsam.

Ysgol Gwyddorau Meddygol ac Iechyd, Parc Technoleg Wrecsam, Croesnewydd Road, Wrecsam, LL13 7YP

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?