Merch mewn côt wen yn gwneud profion mewn labordy

Ymchwil

Myfyrwyr mewn sesiwn hyfforddi

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil

Mae ymchwil integredig sy’n gysylltiedig a meddygaeth ac iechyd yn rhan o’r hyn a wna Sefydliad Ymchwil Iechyd a Meddygol blaenllaw Prifysgol Bangor. Mae'r sefydliad yn blaenoriaethu ymchwil i wella canlyniadau cleifion. Mae ein portffolio yn cyfrannu at y rhaglen fyd-eang o ymchwil i bandemig COVID-19. Ac mae ein hymchwilwyr yn ymwneud â phartneriaid o’r llywodraeth, o gyrff rheoleiddio, o’r GIG ac o’r trydydd sector i wella ymchwil polisi.

Prifysgol Bangor, Fron Heulog, Bangor, Gwynedd, LL57 2EF

Cysylltu gyda ni

Ysgol Gwyddorau Meddygol ac Iechyd

Prifysgol Bangor, Fron Heulog, Bangor, Gwynedd, LL57 2EF

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?